ORAR

An universitar 2020 – 2021, semestrul 2

Anul 1       Anul 2 

Săptămânile de seminar

ANUNŢURI

Pentru a afla numele de utilizator si parola pentru eLis si Gsuite for Education faceti click aici.

EXAMENE

An universitar 2020 – 2021

Anul 1          Anul 2 

REEXAMINĂRI

An universitar 2020 – 2021

Reexaminari 1

Anul 1          Anul 2

Reexaminari 2

Anul 1          Anul 2

 

Anunt prelungire scolaritate

RESTANŢE

An universitar 2020 – 2021

Anul 1         Anul 2

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR
DISERTAŢIE
DISCIPLINE

S1.1 Tehnici de promovare si vanzare in afaceri:

 • Lect. univ. dr. VOICU Mirela

S1.2 Economie manageriala:

 • Lect. univ. dr. ILIESCU Mihaela

S1.3 Sisteme informatice pentru afaceri:

 • Conf. univ. dr. CRETAN Adina

S1.4 Comportament organizational si al consumatorului:

 • Conf. univ. dr. STANCIU Costel

S1.5 Dreptul afacerilor:

 • Conf. univ. dr. GHEORGHE Cristian

S2.1 Strategii de marketing:

 • Lect. univ. dr. VOICU Mirela

S2.2 Antreprenoriat si dezvoltarea afacerilor:

 • Lect. univ. dr. ILIESCU Mihaela

S2.3 Practici bancare si finantarea afacerilor:

 • Asist. univ. dr. PANAIT Nicoleta

S2.4 Managementul proiectelor pentru dezvoltarea afacerilor:

 • Asist. univ. dr. DIAMANDESCU Andrei

S2.5 Teoria jocurilor in afaceri:

 • Conf. univ. dr. TEODORESCU Sandra

S3.1 Managementul riscurilor financiare:

 • Conf. univ. dr. RADOI Madalina
 • Asist. univ. dr. PANAIT Nicoleta

S3.2 Metode cantitative in managementul afacerilor:

 • Conf. univ. dr. TEODORESCU Sandra
 • Asist. univ. dr. CHIVULESCU Felicia Alina

S3.3 Prognoza in afaceri:

 • Lect.univ.dr. JULA Marius

S3.4 Practica de specialitate:

 • Conf. univ. dr. RADOI Madalina

S4.1 Raportare si analiza financiara:

 • Conf. univ. dr. SUDACEVSCHI Mihaela

S4.2 IMM-urile in context european si global:

 • Prof. univ. dr. MARGULESCU Serghei

S4.3 Strategii de optimizare fiscala a afacerii:

 • Conf. univ. dr. GRIGORE Maria

S4.4 Cercetare stiintifica:

 • Prof. univ. dr. VASILE Valentina

S4.5 Stagiu pentru elaborarea lucrarii de disertatie:

Oportunitatea acestui program masteral derivă din faptul că, ȋn actualul context economico – social, intern și internațional, un rol tot mai important se atribuie antreprenoriatului și sectorului IMM-urilor, ca pârghii de dezvoltare a economiilor naționale. Dovadă ȋn acest sens, stau programele naționale și politicile Uniunii Europene pentru susṭinerea antreprenoriatului ṣi IMM-urilor.

Din această perspectivă, misiunea programului constă în dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor în domeniul antreprenoriatului şi administrării şi dezvoltării afacerilor.
Obiectivul general al programului îl constituie formarea de specialişti capabili să creeze şi să conducă o afacere proprie sau să opteze pentru o carieră managerială în organizaţii private sau publice, în orice domeniu al economiei de piaţă, din ţară sau din străinătate, conform standardelor Uniunii Europene.

În scopul îndeplinirii misiunii propuse, programul masteral „Antreprenoriat şi administrarea afacerilor”, își propune următoarele obiective specifice:
– dezvoltarea competenţelor privind iniţierea, planificarea şi administrarea activităţilor antreprenoriale;
– însuşirea modului de cercetare, documentare şi raportare în domeniul afacerilor;
– dobândirea competenţelor privind elaborarea, implementarea şi controlul strategiei de afaceri;
– însuşirea şi aprofundarea instrumentelor şi tehnicilor specifice domeniului administrării afacerilor şi dezvoltarea abilităţilor de utilizare a acestora în practică;
– dezvoltarea abilităţilor de comunicare cu toţi cei implicaţi în desfăşurarea activităţii unei întreprinderi;
– dezvoltarea capacităţii de a lua decizii manageriale în condiţii de risc, găsirea de soluţii creative pentru atenuarea conflictelor care apar în mediul organizaţional intern şi extern;
– dezvoltarea de abilități în domeniul tehnologiei informației pentru specialiștii din domeniul afacerilor, astfel încât prestațiile acestora în cadrul entităților economice să corespundă exigenţelor la nivel internaţional.

În vederea atingerii obiectivelor şi misiunii programului de studii de masterat „Antreprenoriat şi administrarea afacerilor”, structura planului de învăţământ realizează o îmbinare a cunoştinţelor de antreprenoriat şi dezvoltarea afacerilor, comportament organizaţional şi al afacerilor, dreptul afacerilor, strategii de marketing, finanţarea afacerilor, managementul proiectelor pentru dezvoltarea afacerilor, managementul riscurilor financiare, sisteme informatice pentru afaceri, strategii de optimizare fiscală a afacerii, raportare şi analiză financiară, prognoză în afaceri, corelate cu cerinţele actuale ale economiei mondiale.

Programul de studii prevede, pe lângă activităţile individuale de cercetare, antrenarea şi atragerea masteranzilor în activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată în cadrul Centrului de cercetare al facultăţii, prin participări la mese rotunde şi sesiuni ştiinţifice, naţionale şi internaţionale, organizate de Universitatea “Nicolae Titulescu din București” ȋn colaborare cu alte instituţii din mediul academic şi de afaceri.Întrebări frecvente

Care este titlul obţinut la absolvire?
Master în domeniul Administrarea Afacerilor.

Cui se adresează programul de studii masterale „Antreprenoriat și Administrarea Afacerilor”?
Cursurile acestui program de master se adresează persoanelor care doresc să creeze şi să conducă o afacere proprie sau să opteze pentru o carieră managerială în organizaţii private sau publice, în orice domeniu de activitate.

Care este durata studiilor şi numărul creditelor?
Durata studiilor este de 2 ani şi sunt 120 de credite transferabile.

Care sunt funcţiile sau profesiile pe care absolvenţii programului de studii masterale „Antreprenoriat și Administrarea Afacerilor” le pot ocupa?
Absolvenţii programului „Antreprenoriat și Administrarea Afacerilor” vor putea să exercite profesiile de director societate comercială, director economic, director incubator tehnologic de afaceri, manager general, antreprenor in economia socială, manager de ȋntreprindere socială, manager de inovare, consilier/expert/inspector/referent/economist ȋn management, conducător de firmă mică, specilist ȋn planificarea controlul și raportarea performanței economice, administrator societate comercială, etc.
 Ofertă educaţională

50 de locuri
4 semestre
120 credite

Mai mult