Oportunitatea acestui program masteral derivă din faptul că, ȋn actualul context economico – social, intern și internațional, un rol tot mai important se atribuie antreprenoriatului și sectorului IMM-urilor, ca pârghii de dezvoltare a economiilor naționale. Dovadă ȋn acest sens, stau programele naționale și politicile Uniunii Europene pentru susṭinerea antreprenoriatului ṣi IMM-urilor.

Din această perspectivă, misiunea programului constă în dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor în domeniul antreprenoriatului şi administrării şi dezvoltării afacerilor.
Obiectivul general al programului îl constituie formarea de specialişti capabili să creeze şi să conducă o afacere proprie sau să opteze pentru o carieră managerială în organizaţii private sau publice, în orice domeniu al economiei de piaţă, din ţară sau din străinătate, conform standardelor Uniunii Europene.

Mai mult