INVATAMANT CU FRECVENTA: Specializare acreditată prin HG nr. 575/2015

Absolvenții acestui program de studii sunt licențiați în domeniul fundamental „Științe economice”, domeniul de licență „Administrarea Afacerilor”, programul de studii „Administrarea Afacerilor”.

Programul de studii universitare de licență „Administrarea Afacerilor” își propune să pregătească viitori specialiști în domeniile administrării afacerilor, politicilor și strategiilor de firmă, managementului riscurilor pe piață, care să poată desfășura o activitate corespunzătoare în cadrul companiilor naționale și internaționale.

Mai mult