Conducere Facultatea de Drept

Director departament ştiinţe penale

Lect. univ. dr. Constantin NEDELCU

Director departament drept privat

Conf. univ. dr. Vasile NEMEŞ

Director departament drept public

Conf. univ. dr. Claudia Marta CLIZA

Consiliul Facultăţii de Drept

prof. univ. dr. Gabriel Boroi

prof. univ. dr. Mircea Damaschin

prof. univ. dr. Augustin Fuerea

prof. univ. dr. Viorel Roș

conf. univ. dr. Mirela Gorunescu

conf. univ. dr. Bogdan Micu

conf. univ. dr. Vasile Nemeș

lect. univ. dr. Ioana Pădurariu

lect. univ. dr. Andrei Muraru

lect. univ. dr. Bogdan Nazat

lect. univ. dr. Constantin Nedelcu

lect. univ. dr. Alexandru Sitaru

lect. univ. dr. Elena Ștefan

asist. univ. dr. Alina Conea

student Grigore Andreea

student Olănescu Alexandru

student Petcu Mihaela

student Gavrilă Sandra

student Gabor Andrei