ORAR

An universitar 2020 – 2021

Semestrul 2

Anul 1

Săptămâni seminar

Pentru disciplinele care nu au cod in orar, acesta va fi transmis direct de către cadrul didactic.

ANUNŢURI

ANUNT PRACTICĂ DE SPECIALITATE

Pentru a afla numele de utilizator si parola pentru eLis si Gsuite for Education faceti click aici.

EXAMENE

An universitar 2020 – 2021

Anul 1 

REEXAMINĂRI

An universitar 2020 – 2021

Anul 1 

RESTANŢE

An universitar 2020 – 2021

Anul 1 

DISERTAŢIE
STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR
DISCIPLINE

S1.1 Institutii de Drept al Afacerilor:

 • Prof. univ. dr. SITARU Dragos Alexandru

S1.2 Dreptul Contractelor Civile:

 • Lect. univ. dr. GHEORGHE Anca

S1.3 Dreptul Asigurarilor:

 • Conf. univ. dr. NEMES Vasile

S1.4 Dreptul de Autor:

 • Prof. univ. dr. ROS Viorel
 • Asist. univ. dr. BUTA Paul

S1.5 Dreptul Contractelor Comerciale Internationale:

 • Prof. univ. dr. SITARU Dragos Alexandru
 • Asist. univ. drd. COMSA Paul

S2.1 Dreptul Bancar:

 • Conf. univ. dr. NEMES Vasile

S2.2 Dreptul Proprietatii Industriale:

 • Prof. univ. dr. ROS Viorel
 • Asist. univ. dr. BUTA Paul

S2.3 Piata de Capital:

 • Conf. univ. dr. GHEORGHE Cristian

S2.4 Drept Penal al Afacerilor:

 • Prof. univ. dr. HOTCA Mihai Adrian

S2.5 Dreptul Afacerilor UE:

S2.6 Dreptul Consumatiei:

 • Lect. univ. dr. GHEORGHE Anca

Misiunea programului de master „Dreptul afacerilor” este de a forma la cele mai înalte standarde de calitate specialişti de înaltă calificare pentru sistemul judiciar românesc sau a altor domenii conexe acestuia, care să contribuie la îmbunătăţirea nivelului de pregătire profesională şi la creşterea eficienţei pe piaţa muncii.

Programul de master „Dreptul afacerilor” dezvoltă dimensiunea managerială, juridică şi de cercetare a pregătirii masteranzilor în contextul cerinţelor statutului de stat membru al UE, urmărindu-se dezvoltarea capacităţii viitorilor specialiști de adaptare și integrare pe piața muncii, atât în domeniul public cât și în cel privat, deopotrivă în plan național cât și european.

Programul de master „Dreptul afacerilor” se adresează prin conţinutul tematic, tuturor acelora care urmăresc să-şi îmbunătăţească performanţele profesionale indiferent de opţiunea aleasă în domeniul dreptului afacerilor. 

Prin studierea disciplinelor acestui program de master, absolvenţii facultăţii vor dobândi noi cunoştinţe necesare unei temeinice pregătiri pentru exercitarea profesiei în domeniul reglementărilor relevante pentru buna desfășurare a afacerilor.  În cadrul prelegerilor şi seminarelor, o atenţie deosebită se va acorda aspectelor juridice ale instituţiilor studiate, precum şi aspectelor de drept comparat în domeniul dreptului afacerilor. 

O dimensiune importantă a studiului o va reprezenta analiza implicaţiilor teoretice şi practice ale noilor reglementări legale, care privesc armonizarea legislaţiei româneşti din domeniul dreptului afacerilor cu cea din ţările Uniunii Europene.

 

        Obiectivele programului de master „Dreptul afacerilor” pot fi sintetizate astfel:

–  să formeze deprinderile de cercetare științifică și practic-aplicative profesionale;

– să dobândească competențe de cunoaștere și de înțelegere a conceptelor și instituțiilor disciplinelor specifice;

– să aprofundeze instituţiile de drept al afacerilor necesare exercitării unei cariere de magistrat, avocat, practician în insolvenţă, consilier juridic, mediator, arbitru, notar, magistrat asistent etc.;

– să formeze interesul și să conştientizeze necesitatea cercetării domeniului reglementării juridice a derulării afacerilor;

–  să cunoască în profunzime sistemul juridic din domeniul afacerilor;

– să realizeze cercetare ştiinţifică prin aprofundarea şi investigarea teoretico-practică a unor instituţii de drept public şi privat din domeniul consultanței juridice de afaceri;

–  să ducă la specializarea practicienilor-jurişti ca potențial manageri și întreprinzători în domeniul dreptului afacerilor ;

–  să abordeze interdisciplinar problematica generată de asigurarea consultanței juridice de afaceri;

– să aprofundeze cunoaşterea normelor europene necesare practicienilor în domeniul consultanței juridice de afaceri;

– să stimuleze capacitatea de specializare a cunoștințelor și în același timp de perfecționare interdisciplinară – juridico – profesională atât pentru cei care deja își desfășoară activitatea în cadrul unui corp profesional precum: avocați, magistrați, magistrați asistenți executori judecătorești, practician în insolvenţă etc dar și din perspectiva aspiranților la un asemenea statut ulterior din cadrul absolvenților studiilor de licență;

– să interpreteze normele juridice și să analizeze jurisprudența națională și de drept comparat la disciplinele studiate din domeniul dreptului afacerilor;

– să contribuie la formarea unui corp de specialiști cu abilități și cunoștințe în domeniul dreptului afacerilor, actualizate în procesul de integrare europeană;

– să contribuie la formarea și cultivarea interesului pentru respectarea normelor de deontologie profesională și bunei conduite în cercetarea științifică;

– să dezvolte gândirea morală și să contribuie la dezvoltarea unui comportament etic dar și a integrității, indiferent de profesia viitoare urmată în cadrul unui corp profesional precum: magistrat, avocat, practician în insolvenţă, consilier juridic, mediator, arbitru, notar etc.

Mai mult