Anul universitar 2022-2023, Semestrul 2

Anul universitar 2022-2023, Semestrul 1

Anul universitar 2021-2022

Nr.crt. Disciplina Cadru didactic
1. Instituţii de drept al afacerilor

Lect.univ.dr. Dan Alexandru Sitaru

Conf.univ.dr. Vasile Nemeș

2. Dreptul contractelor civile

Lect.univ.dr. Dragoş Dumitru

Lect.univ.dr. Ioana Pădurariu

3. Dreptul asigurărilor

Conf.univ.dr. Vasile Nemeş

Lect.univ.dr. Dan Alexandru Sitaru

4. Dreptul de autor

Prof.univ.dr. Viorel Roş

Lect.univ.dr. Buta Paul

5. Dreptul contractelor comerciale internaţionale

Prof.univ.dr. Dragoş Alexandru Sitaru

Lect.univ.dr. Dan Alexandru Sitaru

6. Dreptul bancar

Conf.univ.dr. Vasile Nemeș

Conf.univ.dr. Cristian Gheorghe

7. Dreptul proprietăţii industriale

Prof.univ.dr. Viorel Roş

Lect.univ.dr. Buta Paul

8. Piaţa de capital

Conf.univ.dr. Cristian Gheorghe

Conf.univ.dr. Vasile Nemeș

9. Drept penal al afacerilor

Prof.univ.dr. Mihai Hotca

Conf.univ.dr. Mirela Gorunescu

10. Dreptul afacerilor UE

Prof.univ.dr.Augustin Fuerea

Conf.univ.dr. Roxana Popescu

11. Dreptul consumaţiei

Lector univ.dr. Anca Gheorghe

Lector univ.dr. Alexandru Sitaru

12. Practica de specialitate I, II

Conf.univ.dr.Gabriel Uluitu

Lect.univ.dr. Ioana Pădurariu

13. Etică şi integritate academică

Conf.univ.dr. Elena Ștefan

Lect.univ.dr. Andrei Muraru

14. Arbitraj comercial internaţional

Prof.univ.dr. Dragoş Alexandru Sitaru

Lect.univ.dr. Dan Alexandru Sitaru

Misiunea programului de master „Dreptul afacerilor” este de a forma la cele mai înalte standarde de calitate specialişti de înaltă calificare pentru sistemul judiciar românesc sau a altor domenii conexe acestuia, care să contribuie la îmbunătăţirea nivelului de pregătire profesională şi la creşterea eficienţei pe piaţa muncii.

Programul de master „Dreptul afacerilor” dezvoltă dimensiunea managerială, juridică şi de cercetare a pregătirii masteranzilor în contextul cerinţelor statutului de stat membru al UE, urmărindu-se dezvoltarea capacităţii viitorilor specialiști de adaptare și integrare pe piața muncii, atât în domeniul public cât și în cel privat, deopotrivă în plan național cât și european.

Programul de master „Dreptul afacerilor” se adresează prin conţinutul tematic, tuturor acelora care urmăresc să-şi îmbunătăţească performanţele profesionale indiferent de opţiunea aleasă în domeniul dreptului afacerilor. 

Mai mult