ORAR

An universitar 2020 – 2021

Semestrul 2

Anul 1

Săptămâni seminar

Pentru disciplinele care nu au cod in orar, acesta va fi transmis direct de către cadrul didactic.

ANUNŢURI

Pentru a afla numele de utilizator si parola pentru eLis si Gsuite for Education faceti click aici.

EXAMENE

An universitar 2020 – 2021

Anul 1 

REEXAMINĂRI
STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR
DISERTAŢIE
DISCIPLINE

S1.1 Institutii de Drept al Afacerilor:

 • Prof. univ. dr. SITARU Dragos Alexandru

S1.2 Dreptul Contractelor Civile:

 • Lect. univ. dr. GHEORGHE Anca

S1.3 Dreptul Asigurarilor:

 • Conf. univ. dr. NEMES Vasile

S1.4 Dreptul de Autor:

 • Prof. univ. dr. ROS Viorel
 • Asist. univ. dr. BUTA Paul

S1.5 Dreptul Contractelor Comerciale Internationale:

 • Prof. univ. dr. SITARU Dragos Alexandru
 • Asist. univ. drd. COMSA Paul

S2.1 Dreptul Bancar:

 • Conf. univ. dr. NEMES Vasile

S2.2 Dreptul Proprietatii Industriale:

 • Prof. univ. dr. ROS Viorel
 • Asist. univ. dr. BUTA Paul

S2.3 Piata de Capital:

 • Conf. univ. dr. GHEORGHE Cristian

S2.4 Drept Penal al Afacerilor:

 • Prof. univ. dr. HOTCA Mihai Adrian

S2.5 Dreptul Afacerilor UE:

S2.6 Dreptul Consumatiei:

 • Lect. univ. dr. GHEORGHE Anca
RESTANŢE

Existenţa şi dezvoltarea economiei de piaţă liberă , deziderat consacrat prin Constituţia României din 1991, au impus necesitatea realizării unui cadru juridic adecvat, care să reglementeze statutul juridic al agenţilor economici, precum şi raporturile juridice la care acesta participă .

     Aceste reglementări formează obiectul de studiu al disciplinelor de învăţământ aparţinând dreptului privat: dreptul civil, dreptul comercial, dreptul comerţului internaţional, dreptul procesual civil, dreptul muncii şi securităţii sociale, dreptul proprietăţii intelectuale etc.

     Prin cursurile şi seminarile de la aceste discipline, viitorii jurişti – judecători, procurori, avocaţi, consilieri juridici, notari etc. – sunt pregătiţi în vederea aplicării în practică a reglementărilor legale în cauză .

     Cursurile de master – modulul dreptul afacerilor – au ca scop aprofundarea cunoştinţelor juridice necesare absolvenţilor facultăţii care îşi vor desfăşura activitatea în mod direct sau indirect, în domeniul afacerilor.

Mai mult