ORAR

An universitar 2021 – 2022

Semestrul 2

Anul 1

Săptămâni seminar

Anunţ practică

ANUNŢURI

Pentru a afla numele de utilizator si parola pentru eLis si Gsuite for Education faceti click aici

Dupa accesarea link-ului va rugam sa completati campurile cu datele cerute. Ulterior apasarii butonului Login primiti utilizatorul si parola. Pentru accesarea platformei eLis trebuie sa introduceti utilizatorul si parola primita. Pentru accesarea platformei Google Classroom trebuie obligatoriu sa introduceti utilizatorul cu terminatia @univnt.ro (Ex. MihaiL22133@univnt.ro) si parola primita.

Va rugam sa aveti in vedere ca pot exista unele probleme de conectare la cele doua platforme in urmatoarele 24 de ore

Gasiti mai multe ghiduri de folosire a platformelor aici

EXAMENE

An universitar 2021 – 2022, Semestrul 2

Anul 1 

Anunţ practică

REEXAMINĂRI

An universitar 2021 – 2022

Anul 1 

RESTANŢE

An universitar 2021 – 2022

Anul 1 

DISERTAŢIE
STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR
DISCIPLINE
Nr.crt. Disciplina Cadru didactic
1. Instituţii de drept al afacerilor Lect.univ.dr. Dan Alexandru Sitaru

Conf.univ.dr. Vasile Nemeș

2. Dreptul contractelor civile Lect.univ.dr. Dragoş Dumitru

Lect.univ.dr. Ioana Pădurariu

3. Dreptul asigurărilor Conf.univ.dr. Vasile Nemeş

Lect.univ.dr. Dan Alexandru Sitaru

4. Dreptul de autor Prof.univ.dr. Viorel Roş

Lect.univ.dr. Buta Paul

5. Dreptul contractelor comerciale internaţionale Prof.univ.dr. Dragoş Alexandru Sitaru

Lect.univ.dr. Dan Alexandru Sitaru

6. Dreptul bancar Conf.univ.dr. Vasile Nemeș

Conf.univ.dr. Cristian Gheorghe

7. Dreptul proprietăţii industriale Prof.univ.dr. Viorel Roş

Lect.univ.dr. Buta Paul

8. Piaţa de capital Conf.univ.dr. Cristian Gheorghe

Conf.univ.dr. Vasile Nemeș

9. Drept penal al afacerilor Prof.univ.dr. Mihai Hotca

Conf.univ.dr. Mirela Gorunescu

10. Dreptul afacerilor UE Prof.univ.dr.Augustin Fuerea

Conf.univ.dr. Roxana Popescu

11. Dreptul consumaţiei Lector univ.dr. Anca Gheorghe

Lector univ.dr. Alexandru Sitaru

12. Practica de specialitate I, II Conf.univ.dr.Gabriel Uluitu

Lect.univ.dr. Ioana Pădurariu

13. Etică şi integritate academică Conf.univ.dr. Elena Ștefan

Lect.univ.dr. Andrei Muraru

14. Arbitraj comercial internaţional Prof.univ.dr. Dragoş Alexandru Sitaru

Lect.univ.dr. Dan Alexandru Sitaru

Misiunea programului de master „Dreptul afacerilor” este de a forma la cele mai înalte standarde de calitate specialişti de înaltă calificare pentru sistemul judiciar românesc sau a altor domenii conexe acestuia, care să contribuie la îmbunătăţirea nivelului de pregătire profesională şi la creşterea eficienţei pe piaţa muncii.

Programul de master „Dreptul afacerilor” dezvoltă dimensiunea managerială, juridică şi de cercetare a pregătirii masteranzilor în contextul cerinţelor statutului de stat membru al UE, urmărindu-se dezvoltarea capacităţii viitorilor specialiști de adaptare și integrare pe piața muncii, atât în domeniul public cât și în cel privat, deopotrivă în plan național cât și european.

Programul de master „Dreptul afacerilor” se adresează prin conţinutul tematic, tuturor acelora care urmăresc să-şi îmbunătăţească performanţele profesionale indiferent de opţiunea aleasă în domeniul dreptului afacerilor. 

Prin studierea disciplinelor acestui program de master, absolvenţii facultăţii vor dobândi noi cunoştinţe necesare unei temeinice pregătiri pentru exercitarea profesiei în domeniul reglementărilor relevante pentru buna desfășurare a afacerilor.  În cadrul prelegerilor şi seminarelor, o atenţie deosebită se va acorda aspectelor juridice ale instituţiilor studiate, precum şi aspectelor de drept comparat în domeniul dreptului afacerilor. 

O dimensiune importantă a studiului o va reprezenta analiza implicaţiilor teoretice şi practice ale noilor reglementări legale, care privesc armonizarea legislaţiei româneşti din domeniul dreptului afacerilor cu cea din ţările Uniunii Europene.

 

        Obiectivele programului de master „Dreptul afacerilor” pot fi sintetizate astfel:

–  să formeze deprinderile de cercetare științifică și practic-aplicative profesionale;

– să dobândească competențe de cunoaștere și de înțelegere a conceptelor și instituțiilor disciplinelor specifice;

– să aprofundeze instituţiile de drept al afacerilor necesare exercitării unei cariere de magistrat, avocat, practician în insolvenţă, consilier juridic, mediator, arbitru, notar, magistrat asistent etc.;

– să formeze interesul și să conştientizeze necesitatea cercetării domeniului reglementării juridice a derulării afacerilor;

–  să cunoască în profunzime sistemul juridic din domeniul afacerilor;

– să realizeze cercetare ştiinţifică prin aprofundarea şi investigarea teoretico-practică a unor instituţii de drept public şi privat din domeniul consultanței juridice de afaceri;

–  să ducă la specializarea practicienilor-jurişti ca potențial manageri și întreprinzători în domeniul dreptului afacerilor ;

–  să abordeze interdisciplinar problematica generată de asigurarea consultanței juridice de afaceri;

– să aprofundeze cunoaşterea normelor europene necesare practicienilor în domeniul consultanței juridice de afaceri;

– să stimuleze capacitatea de specializare a cunoștințelor și în același timp de perfecționare interdisciplinară – juridico – profesională atât pentru cei care deja își desfășoară activitatea în cadrul unui corp profesional precum: avocați, magistrați, magistrați asistenți executori judecătorești, practician în insolvenţă etc dar și din perspectiva aspiranților la un asemenea statut ulterior din cadrul absolvenților studiilor de licență;

– să interpreteze normele juridice și să analizeze jurisprudența națională și de drept comparat la disciplinele studiate din domeniul dreptului afacerilor;

– să contribuie la formarea unui corp de specialiști cu abilități și cunoștințe în domeniul dreptului afacerilor, actualizate în procesul de integrare europeană;

– să contribuie la formarea și cultivarea interesului pentru respectarea normelor de deontologie profesională și bunei conduite în cercetarea științifică;

– să dezvolte gândirea morală și să contribuie la dezvoltarea unui comportament etic dar și a integrității, indiferent de profesia viitoare urmată în cadrul unui corp profesional precum: magistrat, avocat, practician în insolvenţă, consilier juridic, mediator, arbitru, notar etc.

Mai mult