ORAR
ANUNŢURI

Pentru a afla numele de utilizator si parola pentru eLis si Gsuite for Education faceti click aici

Dupa accesarea link-ului va rugam sa completati campurile cu datele cerute. Ulterior apasarii butonului Login primiti utilizatorul si parola. Pentru accesarea platformei eLis trebuie sa introduceti utilizatorul si parola primita. Pentru accesarea platformei Google Classroom trebuie obligatoriu sa introduceti utilizatorul cu terminatia @univnt.ro (Ex. MihaiL22133@univnt.ro) si parola primita.

Va rugam sa aveti in vedere ca pot exista unele probleme de conectare la cele doua platforme in urmatoarele 24 de ore

Gasiti mai multe ghiduri de folosire a platformelor aici

EXAMENE

An universitar 2021 – 2022, Semestrul 2

Anul 1 

REEXAMINĂRI

An universitar 2021 – 2022

Anul 1 

RESTANŢE

An universitar 2021 – 2022

Anul 1 

DISERTAŢIE
STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR
DISCIPLINE
Nr.crt. Disciplina Cadru didactic
1. Instituţii de drept civil Lect. univ.dr. Ștefan Naubauer

Conf.univ.dr. Gabriel Uluitu

2. Instituţii de drept penal Prof.univ.dr.Vasile Dobrinoiu

Conf.univ.dr. Mirela Gorunescu

3. Instituții de drept execuţional penal Prof.univ.dr. Ioan Chiş

Lect.univ.dr. Constantin Nedelcu

4. Organizarea profesiilor liberale Lect.univ.dr. Ştefan Naubauer

Prof.univ.dr. Dan Lupașcu

5. Instituţii de drept procesual civil I Prof.univ.dr. Gabriel Boroi

Lect.univ.dr. Ştefan Naubauer

6. Instituţii de drept procesual penal Prof.univ.dr. Ion Neagu

Prof.univ.dr. Mircea Damaschin

7. Organizarea judiciară Prof.univ.dr. Dan Lupaşcu

Lect.univ.dr. Dragoş Dumitru

8. Justiţia şi afacerile interne în cadrul UE Prof.univ.dr. Augustin Fuerea

Conf.univ.dr. Roxana Popescu

9. Instituţii de drept procesual civil II Prof.univ.dr. Gabriel Boroi

Lect.univ.dr. Ştefan Naubauer

10. Practica de specialitate I, II Lect.univ.dr.Rodica Aida Popa

Conf.univ.dr.Bogdan Micu

11. Etică şi integritate academică Conf.univ.dr. Elena Ștefan

Lect.univ.dr. Andrei Muraru

Misiunea programului de master „Carieră judiciară” este de a forma la cele mai înalte standarde de calitate specialişti de înaltă calificare pentru sistemului judiciar românesc sau a altor domenii conexe acestuia, care să contribuie la îmbunătăţirea nivelului de pregătire profesională şi la creşterea eficienţei pe piaţa muncii.

Programul de master „Carieră judiciară” dezvoltă dimensiunea managerială, juridică şi de cercetare a pregătirii masteranzilor în contextul cerinţelor statutului de stat membru al Uniunii Europene, urmărindu-se dezvoltarea capacităţii viitorilor specialiști de adaptare și integrare pe piața muncii, atât în domeniul public cât și în cel privat, deopotrivă în plan național cât și european.

Programul de master „Carieră judiciară” se adresează prin conţinutul tematic, tuturor acelora care urmăresc să-şi  îmbunătăţească performanţele profesionale indiferent de opţiunea aleasă pentru cariera profesională din domeniul judiciar. 

Prin studierea disciplinelor acestui program de master, absolvenţii facultăţii vor dobândi noi cunoştinţe necesare unei temeinice pregătiri pentru exercitarea profesiei în domeniul judiciar.  În cadrul prelegerilor şi seminarelor, o atenţie deosebită se va acorda aspectelor juridice ale instituţiilor studiate, precum şi aspectele de drept comparat. 

O dimensiune importantă a studiului o va reprezenta analiza implicaţiilor teoretice şi practice ale noilor reglementări legale, care privesc armonizarea legislaţiei româneşti cu cea din ţările Uniunii Europene.

 

        Obiectivele programului de master „Carieră Judiciară” pot fi sintetizate astfel:

–  să formeze deprinderile de cercetare stiinţifică și practic-aplicative profesionale;

– să dobândească competențe de cunoaștere și de înțelegere a conceptelor și instituțiilor disciplinelor specifice;

– să aprofundeze instituţiile de drept public și drept privat necesare exercitării unei cariere de magistrat, avocat, practician în insolvenţă, consilier juridic, mediator, arbitru, notar, magistrat asistent etc.;

– să formeze interesului și conştiinţa necesităţii cercetării domeniului carierei judiciare;

            –  să cunoască în profunzime sistemul judiciar şi organizarea acestuia;

– să realizeze cercetare ştiinţifică prin aprofundarea şi investigarea teoretico-practică a unor instituţii de drept public şi privat din domeniul carierei judiciare;

            –  să ducă la specializarea practicienilor-jurişti;

            –  să abordeze interdisciplinar disciplinele necesare exercitării profesiilor juridice;

            – să aprofundeze cunoaşterea normelor europene necesare practicienilor în domeniul organizării judiciare;

– să stimuleze capacitatea de specializare a cunoștințelor și în același timp de perfecționare interdisciplinară – juridico – profesională atât pentru cei care deja își desfășoară activitatea în cadrul unui corp profesional precum: avocați, magistrați, magistrați asistenți executori judecătorești, practician în insolvenţă etc dar și din perspectiva aspirațiilor la un asemenea statut ulterior din cadrul absolvenților studiilor de licență;

– să interpreteze normele juridice și să interpreteze jurisprudența națională și de drept comparat la disciplinele studiate;

– să contribuie la formarea unui corp de specialiști cu abilități și cunoștințe actualizate în procesul de integrare europeană;

– să contribuie la formarea și cultivarea interesului pentru respectarea normelor de deontologie profesională și bunei conduite în cercetarea științifică;

– să dezvolte gândirea morală și să contribuie la dezvoltarea unui comportament etic dar și a integrității, indiferent de profesia viitoare urmată în cadrul unui corp profesional precum: magistrat, avocat, practician în insolvenţă, consilier juridic, mediator, arbitru, notar etc.

Mai mult