Anul universitar 2023-2024, Semestrul 2

Anul universitar 2023-2024, Semestrul 2

Anul universitar 2023-2024

Anul universitar 2023-2024

Disertație iulie 2024

Anul universitar 2023-2024

Nr.crt. Disciplina Cadru didactic
1. Instituţii de drept civil

Lect. univ.dr. Ștefan Naubauer

Conf.univ.dr. Gabriel Uluitu

2. Instituţii de drept penal

Prof.univ.dr.Vasile Dobrinoiu

Conf.univ.dr. Mirela Gorunescu

3. Instituții de drept execuţional penal

Prof.univ.dr. Ioan Chiş

Lect.univ.dr. Constantin Nedelcu

4. Organizarea profesiilor liberale

Lect.univ.dr. Ştefan Naubauer

Prof.univ.dr. Dan Lupașcu

5. Instituţii de drept procesual civil I

Prof.univ.dr. Gabriel Boroi

Lect.univ.dr. Ştefan Naubauer

6. Instituţii de drept procesual penal

Prof.univ.dr. Ion Neagu

Prof.univ.dr. Mircea Damaschin

7. Organizarea judiciară

Prof.univ.dr. Dan Lupaşcu

Lect.univ.dr. Dragoş Dumitru

8. Justiţia şi afacerile interne în cadrul UE

Prof.univ.dr. Augustin Fuerea

Conf.univ.dr. Roxana Popescu

9. Instituţii de drept procesual civil II

Prof.univ.dr. Gabriel Boroi

Lect.univ.dr. Ştefan Naubauer

10. Practica de specialitate I, II

Lect.univ.dr.Rodica Aida Popa

Conf.univ.dr.Bogdan Micu

11. Etică şi integritate academică

Conf.univ.dr. Elena Ștefan

Lect.univ.dr. Andrei Muraru

Misiunea programului de master „Carieră judiciară” este de a forma la cele mai înalte standarde de calitate specialişti de înaltă calificare pentru sistemului judiciar românesc sau a altor domenii conexe acestuia, care să contribuie la îmbunătăţirea nivelului de pregătire profesională şi la creşterea eficienţei pe piaţa muncii.

Programul de master „Carieră judiciară” dezvoltă dimensiunea managerială, juridică şi de cercetare a pregătirii masteranzilor în contextul cerinţelor statutului de stat membru al Uniunii Europene, urmărindu-se dezvoltarea capacităţii viitorilor specialiști de adaptare și integrare pe piața muncii, atât în domeniul public cât și în cel privat, deopotrivă în plan național cât și european.

Programul de master „Carieră judiciară” se adresează prin conţinutul tematic, tuturor acelora care urmăresc să-şi  îmbunătăţească performanţele profesionale indiferent de opţiunea aleasă pentru cariera profesională din domeniul judiciar. 

Mai mult