Anul universitar 2023-2024, Semestrul 1

Conturile pentru eLis si Google Workspace vor fi distribuite prin intermediul unei aplicatii online in saptamana 09-13 octombrie 2023. Va rugam sa urmariti sectiunea Avizier

Anul universitar 2022-2023, Semestrul 2

Anul universitar 2022-2023

Sesiunea de toamnă

Anul universitar 2022-2023

Anul universitar 2023-2024

Nr.crt Disciplina Cadru didactic
1. Instituţii de drept penal I

Conf.univ.dr. Mirela Gorunescu

Conf.univ.dr. Bogdan Micu

2. Instituţii de drept procesual penal I

Prof.univ.dr. Ion Neagu

Prof.univ.dr.Mircea Damaschin

3. Instituții de drept execuţional penal I

Prof.univ.dr. Ioan Chiș

Lect.univ.dr. Constantin Nedelcu

4. Instituții de criminalistică I

Lect.univ.dr. Constantin Nedelcu

Conf.univ.dr. Mirela Gorunescu

5. Criminalitate informatică

Conf.univ.dr. Maxim Dobrinoiu

Conf.univ.dr. Mirela Gorunescu

6. Instituţii de drept penal II

Conf.univ.dr. Mirela Gorunescu

Conf.univ.dr. Bogdan Micu

7. Instituţii de drept procesual penal II

Prof.univ.dr. Ion Neagu

Conf.univ.dr.Bogdan Micu

8. Instituții de drept execuţional penal II

Prof.univ.dr. Ioan.Chiş

Lect.univ.dr. Constantin Nedelcu

9. Instituții de criminalistică II

Lect.univ.dr. Constantin Nedelcu

Conf.univ.dr. Mirela Gorunescu

10. Elemente de organizare judiciară în materie penală

Lect. univ.dr. Rodica Aida Popa

Conf.univ.dr. Bogdan Micu

11. Practica de specialitate I, II

Lect. univ.dr.Rodica Aida Popa

Conf.univ.dr.Bogdan Micu

12. Etică şi integritate academică

Conf.univ.dr. Elena Ștefan

Lect.univ.dr. Andrei Muraru

Misiunea programului de master „Științe Penale” este de a forma la cele mai înalte standarde de calitate specialişti de înaltă calificare pentru sistemului judiciar românesc sau a altor domenii conexe acestuia, care să contribuie la îmbunătăţirea nivelului de pregătire profesională şi la creşterea eficienţei pe piaţa muncii.

Programul de master „Științe Penale” dezvoltă dimensiunea managerială, juridică şi de cercetare a pregătirii masteranzilor în contextul cerinţelor statutului de stat membru al U.E., urmărindu-se dezvoltarea capacităţii viitorilor specialiști de adaptare și integrare pe piața muncii, atât în domeniul public cât și în cel privat, deopotrivă în plan național cât și european.

Mai mult