ORAR
ANUNŢURI

Pentru a afla numele de utilizator si parola pentru eLis si Gsuite for Education faceti click aici

Dupa accesarea link-ului va rugam sa completati campurile cu datele cerute. Ulterior apasarii butonului Login primiti utilizatorul si parola. Pentru accesarea platformei eLis trebuie sa introduceti utilizatorul si parola primita. Pentru accesarea platformei Google Classroom trebuie obligatoriu sa introduceti utilizatorul cu terminatia @univnt.ro (Ex. MihaiL22133@univnt.ro) si parola primita.

Va rugam sa aveti in vedere ca pot exista unele probleme de conectare la cele doua platforme in urmatoarele 24 de ore

Gasiti mai multe ghiduri de folosire a platformelor aici

EXAMENE

An universitar 2021 – 2022, Semestrul 2

Anul 1 

REEXAMINĂRI

An universitar 2021 – 2022

Anul 1 

RESTANŢE

An universitar 2021 – 2022

Anul 1 

DISERTAŢIE
STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR
DISCIPLINE
Nr.crt Disciplina Cadru didactic
1. Instituţii de drept penal I Conf.univ.dr. Mirela Gorunescu

Conf.univ.dr. Bogdan Micu

2. Instituţii de drept procesual penal I Prof.univ.dr. Ion Neagu

Prof.univ.dr.Mircea Damaschin

3. Instituții de drept execuţional penal I Prof.univ.dr. Ioan Chiș

Lect.univ.dr. Constantin Nedelcu

4. Instituții de criminalistică I Lect.univ.dr. Constantin Nedelcu

Conf.univ.dr. Mirela Gorunescu

5. Criminalitate informatică Conf.univ.dr. Maxim Dobrinoiu

Conf.univ.dr. Mirela Gorunescu

6. Instituţii de drept penal II Conf.univ.dr. Mirela Gorunescu

Conf.univ.dr. Bogdan Micu

7. Instituţii de drept procesual penal II Prof.univ.dr. Ion Neagu

Conf.univ.dr.Bogdan Micu

8. Instituții de drept execuţional penal II Prof.univ.dr. Ioan.Chiş

Lect.univ.dr. Constantin Nedelcu

9. Instituții de criminalistică II Lect.univ.dr. Constantin Nedelcu

Conf.univ.dr. Mirela Gorunescu

10. Elemente de organizare judiciară în materie penală Lect. univ.dr. Rodica Aida Popa

Conf.univ.dr. Bogdan Micu

11. Practica de specialitate I, II Lect. univ.dr.Rodica Aida Popa

Conf.univ.dr.Bogdan Micu

12. Etică şi integritate academică Conf.univ.dr. Elena Ștefan

Lect.univ.dr. Andrei Muraru

Misiunea programului de master „Științe Penale” este de a forma la cele mai înalte standarde de calitate specialişti de înaltă calificare pentru sistemului judiciar românesc sau a altor domenii conexe acestuia, care să contribuie la îmbunătăţirea nivelului de pregătire profesională şi la creşterea eficienţei pe piaţa muncii.

Programul de master „Științe Penale” dezvoltă dimensiunea managerială, juridică şi de cercetare a pregătirii masteranzilor în contextul cerinţelor statutului de stat membru al U.E., urmărindu-se dezvoltarea capacităţii viitorilor specialiști de adaptare și integrare pe piața muncii, atât în domeniul public cât și în cel privat, deopotrivă în plan național cât și european.

Programul de master „Științe Penale” se adresează prin conţinutul tematic, tuturor acelora care urmăresc să-şi îmbunătăţească performanţele profesionale indiferent de opţiunea aleasă pentru cariera profesională din domeniul științelor penale.

Prin studierea disciplinelor acestui program de master, absolvenţii facultăţii vor dobândi noi cunoştinţe necesare unei temeinice pregătiri pentru exercitarea profesiei în domeniul științelor penale.  În cadrul prelegerilor şi seminarelor, o atenţie deosebită se va acorda aspectelor juridice ale instituţiilor studiate, precum şi aspectele de drept comparat. 

O dimensiune importantă a studiului o va reprezenta analiza implicaţiilor teoretice şi practice ale noilor reglementări legale, care privesc armonizarea legislaţiei româneşti cu cea din ţările Uniunii Europene.

            Obiectivele programului de master „Științe Penale” pot fi sintetizate astfel:

            –  să formeze deprinderile de cercetare stiinţifică și practic-aplicative profesionale;

– să dobândească competențe de cunoaștere și de înțelegere a conceptelor și instituțiilor disciplinelor specifice științelor penale;

            – să aprofundeze instituţiile specifice științelor penale necesare exercitării unei cariere de magistrat, avocat, practician în insolvenţă, consilier juridic, mediator, arbitru, notar, magistrat asistent etc.;

            –  să cunoască în profunzime sistemul judiciar intern și european şi organizarea acestuia;

            – să realizeze cercetare ştiinţifică prin aprofundarea şi investigarea teoretico-practică a unor instituţii din domeniul științelor penale;

            – să formeze interesului și conştiinţa necesităţii cercetării domeniului științelor penale;

            –  să ducă la specializarea practicienilor-jurişti în domeniul științelor penale;

            –  să abordeze interdisciplinar disciplinele necesare exercitării profesiilor juridice;

            – să aprofundeze cunoaşterea normelor interne și europene necesare practicienilor în domeniul științelor penale;

– să stimuleze capacitatea de specializare a cunoștințelor și în același timp de perfecționare interdisciplinară – juridico – profesională atât pentru cei care deja își desfășoară activitatea în cadrul unui corp profesional precum: avocați, expert în prevenirea și combaterea corupției, inspector de probațiune etc. dar și din perspectiva aspiranților la un asemenea statut ulterior din cadrul absolvenților studiilor de licență;

– să interpreteze normele juridice și să interpreteze jurisprudența națională și de drept comparat la disciplinele studiate în domeniul științelor penale;

– să contribuie la formarea unui corp de specialiști în domeniul științelor penale cu abilități și cunoștințe actualizate în procesul de integrare europeană;

– să contribuie la formarea și cultivarea interesului pentru respectarea normelor de deontologie profesională și bunei conduite în cercetarea științifică;

– să dezvolte gândirea morală și să contribuie la dezvoltarea unui comportament etic dar și a integrității, indiferent de profesia viitoare urmată în cadrul unui corp profesional precum: avocați, expert în prevenirea și combaterea corupției, inspector de probațiune etc.

Mai mult