1. Prof. univ. dr. AURESCU Bogdan Lucian
 2. Prof. univ. dr. BEŞTELIU (MIGA) Raluca Viorica
 3. Prof. univ. dr. BÎRSAN Corneliu
 4. Prof. univ. dr. BOROI Gabriel
 5. Prof. univ. dr. CHIŞ Ioan
 6. Prof. univ. dr. CORNESCU Viorel
 7. Prof. univ. dr. DAMASCHIN Mircea
 8. Prof. univ. dr. DIMA Traian
 9. Prof. univ. dr. DORNEANU Valer
 10. Prof. univ. dr. FUEREA Augustin
 11. Prof. univ. dr. HOTCA Mihai Adrian
 12. Prof. univ. dr. LUPAŞCU Dan
 13. Prof. univ. dr. MOLCUŢ Emil
 14. Prof. univ. dr. MURARU Ioan
 15. Prof. univ. dr. NEAGU Ion
 16. Prof. univ. dr. POPA Nicolae
 17. Prof. univ. dr. ROŞ Viorel
 18. Prof. univ. dr. SITARU Dragoş Alexandru
 19. Conf. univ. dr. CLIZA Marta Claudia
 20. Conf. univ. dr. DOBRINOIU Maxim
 21. Conf. univ. dr. GHEORGHE Cristian
 22. Conf. univ. dr. GORUNESCU Mirela
 23. Conf. univ. dr. MICU Bogdan Florin
 24. Conf. univ. dr. NEMEŞ Vasile
 25. Conf. univ. dr. POPESCU Roxana
 26. Conf. univ. dr. ULUITU Aurelian Gabriel
 27. Lect. univ. dr. ANGHEL (COMŞA) Elena
 28. Lect. univ. dr. AXENTE Alina
 29. Lect. univ. dr. BUCUR Norica Felicia
 30. Lect. univ. dr. CIUTACU Ionuţ
 31. Lect. univ. dr. CORNESCU Alexandru
 32. Lect. univ. dr. DRAGNE Ion
 33. Lect. univ. dr. DUMITRU Dragoş Nicolae
 34. Lect. univ. dr. ENE-DINU Cornelia Beatrice Gabriela
 35. Lect. univ. dr. GHEORGHE Anca Nicoleta
 36. Lect. univ. dr. IONESCU Mihaela
 37. Lect. univ. dr. LULESCU Maria
 38. Lect. univ. dr. MAREŞ Cristian
 39. Lect. univ. dr. MURARU Andrei
 40. Lect. univ. dr. NAUBAUER Ştefan
 41. Lect. univ. dr. NAZAT Cătălin Bogdan
 42. Lect. univ. dr. NEDELCU Constantin
 43. Lect. univ. dr. PĂDURARIU Ioana
 44. Lect. univ. dr. POPA Rodica Aida
 45. Lect. univ. dr. RADU Emilia Carmen
 46. Lect. univ. dr. RADU Liviu George
 47. Lect. univ. dr. SINESCU Mircea Constantin
 48. Lect. univ. dr. SITARU Dan Alexandru
 49. Lect. univ. dr. SPĂTARU-NEGURĂ Laura-Cristiana
 50. Lect. univ. dr. ŞTEFAN Elena Emilia
 51. Asist. univ. dr. ANGHELESCU Carla Alexandra
 52. Asist. univ. dr. BĂRBĂŢEANU Valentina
 53. Asist. univ. dr. BIG Dumitru
 54. Asist. univ. dr. BUTA Paul George
 55. Asist. univ. dr. CONEA Alina Mihaela
 56. Asist. univ. dr. DIMA Monica
 57. Asist. univ. dr. EFTIMIE Marius
 58. Asist. univ. dr. FIERBINŢEANU Gabriela
 59. Asist. univ. dr. GEAMĂNU Radu
 60. Asist. univ. dr. GRIMBERG Andrei Costin
 61. Asist. univ. dr. HĂRĂTĂU Lamya Diana
 62. Asist. univ. dr. IACOB Oana-Adriana
 63. Asist. univ. dr. ILIE Alexandru
 64. Asist. univ. dr. IUGAN Andrei-Viorel
 65. Asist. univ. dr. NICOLESCU Maria-Loredana
 66. Asist. univ. dr. SLĂVOIU Radu
 67. Asist. univ. dr. SORICA Irina
 68. Asist. univ. drd. ARGHIR Bogdan
 69. Asist. univ. drd. BĂNCILĂ Andrei
 70. Asist. univ. drd. CATEA Roxana
 71. Asist. univ. drd. CERCEL Cristian
 72. Asist. univ. drd. CHIŞ Paul Ioan
 73. Asist. univ. drd. COCEAN Valentin Cosmin
 74. Asist. univ. drd. COMAN Georgian
 75. Asist. univ. drd. COMŞA Paul
 76. Asist. univ. drd. GAVRILĂ Sebastian
 77. Asist. univ. drd. HĂRĂTĂU Adrian
 78. Asist. univ. drd. IRIMESCU George Mihai
 79. Asist. univ. drd. LIVĂDARIU Andreea
 80. Asist. univ. drd. LOSPA Paul
 81. Asist. univ. drd. MAGDALENA Cătălin
 82. Asist. univ. drd. MARCOVICI Dantes
 83. Asist. univ. drd. MEIU Emilian
 84. Asist. univ. drd. NEAGU Constantin Marc
 85. Asist. univ. drd. NICOLAE George
 86. Asist. univ. drd. NICOLESCU Alin
 87. Asist. univ. drd. NICULAE Beatrice
 88. Asist. univ. drd. OLĂNESCU Alexandru
 89. Asist. univ. drd. OLĂNESCU Sandra Sophie-Elise
 90. Asist. univ. drd. RĂDUCU Liliana
 91. Asist. univ. drd. SOARE-FILATOV Andra
 92. Asist. univ. drd. STOICA CANTEMIR Nadia
 93. Asist. univ. drd. TUDOR Eduard Florin
 94. Asist. univ. drd. UNGHEANU Georgiana
 95. Asist. univ. drd. VASII Gabriel
 96. Asist. univ. DIEAC Bogdan