Conf. univ. dr. STOICA Emilia Cornelia

Departamentul: FINANŢE-CONTABILITATE

Doctor în Ştiinţe Economice, Institutul de Cercetări Economice, Academia Română, cu teza de doctorat „Instrumente ale finanţãrii directe şi indirecte ale sectoarelor economiei naţionale utilizate în vederea sporirii output-ului economic  şi echilibrul financiar intern”, conducător de doctorat prof.univ.dr. Aurel Berea.

Domeniile de interes ale cadrului didactic: Finanţe publice şi private, Managementul financiar al serviciilor publice

Disciplinele în cadrul carora are repartizate cursuri, seminarii şi nivelul acestora (licenta, masterat, doctorat): Finanţe publice, Finanţele instituţiilor publice, Buget şi trezorerie publicã, Diagnosticul financiar al firmei, Politici financiare publice, Descentralizarea financiarã a serviciilor publice, Managementul financiar al serviciilor publice

e-mail: liastoica@gmail.com

CONSULTATII
Luni 12-14; Joi 19-20, Catedra sala sport

Pentru a vizualiza CV-ul faceti click aici.