Conf. univ. dr. SUDACEVSCHI Mihaela

Doctor în Ştiinţe Economice, Academia de Studii Economice, Facultatea de Contabilitate şi Informatica de Gestiune, cu teza de doctorat „Analiza financiară şi  evaluarea firmelor emitente de titluri de valoare pe o piaţă eficientă de capital”, conducător de doctorat prof.univ.dr. Alexandru Olteanu.

Domeniile de interes ale cadrului didactic: Instituţii de credit, Pieţe de capital şi management de portofoliu, Managementul riscurilor financiar – bancare, relaţii monetar – financiare internaţionale, Marketing financiar – bancar

Disciplinele în cadrul carora are repartizate cursuri, seminarii şi nivelul acestora (licenta, masterat, doctorat):

Licenţă: Monedă, Instituţii de credit, Relaţii monetar – financiare internaţionale, Pieţe de capital, Management de portofoliu
Master: Politici şi strategii naţionale şi comunitare în domeniul financiar – bancar, Managementul riscurilor financiar – bancare, Marketing financiar – bancar.

e-mail: msudacevschi@univnt.ro

CONSULTATII
Luni, 15-16, sala 19.
Miercuri, 14-15, sala 19.

Pentru a vizualiza CV-ul faceti click aici.