Conf. univ. dr. SUDACEVSCHI Mihaela

Departament: Ştiințe Economice

Domeniul de doctorat: Contabilitate

Titlul tezei de doctorat: Analiza financiară şi evaluarea firmelor emitente de titluri de valoare pe o piaţă eficientă de capital

Conducătorul ştiinţific al tezei de doctorat: Prof. univ. dr. Alexandru Olteanu

Instituția organizatoare organizatoare de doctorat: Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Domeniile de interes ale cadrului didactic: Piețe financiare, Finante internaționale, Managementul riscurilor financiare

Disciplinele în cadrul cărora are repartizate cursuri, seminarii: 

– Licență:

  • Piete financiare
  • Finante international

– Master:

  • Managementul riscurilor pe piata titlurilor financiare
  • Doctrina si deontologia profesiei contabile
  • Raportare si analiză financiară
  • Administrarea şi controlul fondurilor U.E. utilizate în instituţiile publice naţionale
  • Managementul activităţii de bugetare pe bază de programe comunitare şi naţionale

Program de consultații: Marți 14 – 15, Sala 19; Joi 19 – 20, Sala 19

Adresa de e-mail: msudacevschi@univnt.ro

Pentru a vizualiza CV-ul faceti click aici.