Conf. univ. dr. TEODORESCU Sandra Cezarina

Departament: Ştiințe Economice

Domeniul de doctorat: Matematici aplicate

Titlul tezei de doctorat: Metode statistice pentru estimarea repartiției daunelor din asigurări

Conducătorul ştiinţific al tezei de doctorat: Prof. univ. dr. Tiberiu Postelnicu

Instituția organizatoare organizatoare de doctorat: Institutul de Statistică Matematică și Matematică Aplicată “Gheorghe Mihoc-Caius Iacob”, Academia Română

Domeniile de interes ale cadrului didactic: Matematici aplicate in economie, Statistica, Teoria Jocurilor, Asigurari, Actuariat

Disciplinele în cadrul cărora are repartizate cursuri, seminarii: 

Licență:

  • Matematici aplicate in economie (anul I)
  • Prelucrări statistice pe computer (anul II)

Master: 

  • Instrumente matematice și statistice utilizate in audit
  • Metode cantitative în managementul afacerilor
  • Metode cantitative și matematici aplicate
  • Teoria jocurilor

Program de consultații: Luni 12-14, Sala 87

Adresa de e-mail: sandra.teodorescu@univnt.ro

Pentru a vizualiza CV-ul faceti click aici