Conf. univ. dr. TEODORESCU Sandra Cezarina

Departamentul:FINANTE SI CONTABILITATE

Doctor în Matematică, Institutul de Statistică Matematică şi Matematici Aplicate, Academia Română, cu teza de doctorat “Metode statistice pentru estimarea repartiţiei daunelor”, conducător de doctorat prof.univ.dr. Tiberiu Postelnicu.

Domeniile de interes ale cadrului didactic: Matematică aplicată, Statistică, Asigurări, Actuariat

Disciplinele în cadrul carora are repartizate cursuri, seminarii şi nivelul acestora (licenta, masterat, doctorat):
Licenta
– Matematici aplicate în economie (curs si seminar)

Master
– Instrumente matematice si statistice aplicate în audit (curs și seminar)
– Statistică actuarială (curs și seminar)

e-mail: tsandra@xnet.ro

CONSULTATII
Luni, 14-16, sala 87

Pentru a vizualiza CV-ul faceti click aici