ANUNŢURI

ANUNT PRACTICĂ DE SPECIALITATE ANUL IV


Pentru a afla numele de utilizator si parola pentru eLis si Gsuite for Education faceti click aici.


Toate cursurile se vor desfăşura prin intermediul aplicatiilor din suita Gsuite for Education

Studentii înrolaţi la cursurile de licenţă de anul 1 precum si cei care au venit prin transfer/mobilitate în an superior vor primi incepand cu data de 01.10.2020 adresele de e-mail create de Universitate cu ajutorul carora se vor putea conecta la platforma Classroom precum si la platforma eLis

În cel mai scurt timp se vor posta tutoriale de conectare şi utilizare la aplicatiile pe care urmează să le folosească

ORAR

An universitar 2020 – 2021

Semestrul 2

Anul 1       Anul 2         Anul 3         Anul 4

Săptămâni seminar

 

Pentru disciplinele care nu au cod in orar, acesta va fi transmis direct de către cadrul didactic.

ANUNŢ IMPORTANT

EXAMENE/VERIFICĂRI

An universitar 2020 – 2021

Anul 1          Anul 2         Anul 3         Anul 4        Anul 4 cs

REEXAMINĂRI

An universitar 2020 – 2021

Anul 1          Anul 2         Anul 3         Anul 4         Anul 4cs

Anunţ prelungire şcolaritate

RESTANŢE

An universitar 2020 – 2021

Anul 1          Anul 2         Anul 3         Anul 4         Anul 4cs

Anunţ prelungire şcolaritate

EXAMENUL DE FINALIZARE
DISCIPLINE

 

Anul 1                   Anul 2

Anul 3                    Anul 4

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR

PROGRAMUL DE STUDII DE DREPT EUROPEAN  ȘI INTERNAŢIONAL- PRIMUL DIN ROMÂNIA ACREDITAT ARACIS

Programul de studii a apărut ca urmare a nevoii tot mai mult resimţite de către societatea românească pentru cunoaşterea, înţelegerea şi aprofundarea, la nivel de performanţă şi în condiţii de concurenţă, a vastei problematici pe care o presupune Dreptul european și internaţional.

În acest sens, a fost conceput şi elaborat un plan de învăţământ destinat formării de  competențe specifice domeniilor de bază ale vieții juridice actuale şi anume: dreptul național, pe de o parte și dreptul european și internațional, pe de altă parte. Planul de învăţământ include atât disciplinele care fac obiectul de studiu al programului de studii Drept (intern), cât şi disciplinele care dau conţinut programului de studii Drept european și internaţional.

Absolvenţii programului de studii Drept european și internaţional susţin licenţa pe baza aceleaşi tematici, bibliografii şi în aceleaşi condiţii (ziua susţinerii, locul susţinerii, numărul de întrebări şi evaluarea răspunsurilor) ca şi absolvenţii programului de studii Drept, dat fiind că au parcurs acelaşi plan de învățământ la care se adaugă disciplinele de specialitate specifice domeniului drept european şi internaţional. Competenţele dobândite de licenţiaţii programului de studiiDrept european și internaţional se adaugă celor dobândite de licenţiaţii programului de studii  Drept.

Diploma obținută de licențiații programului de studii Drept european și internaţional oferă posibilităţi remarcabile de angajare la nivel național, european și internațional. Programul asigură pregătirea necesară pentru exercitarea tuturor profesiilor juridice din România (magistraţi, avocaţi, notari, consilieri pentru afaceri europene, executori judecătoreşti, practicieni în insolvență, mediatori, consilieri juridici pentru societățile comerciale din sistemul public şi privat, din domeniul bancar sau pentru organizațiile neguvernamentale), cât şi din celelalte state membre ale Uniunii Europene.

De asemenea, pentru cei care urmăresc o carieră europeană și internațională, diploma obținută deschide posibilitatea angajării în cadrul instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii Europene, în diplomație sau în cadrul unor companii multinaționale.