Anul universitar 2022-2023, Semestrul 2

   

Anul universitar 2022-2023, Semestrul 1

Anul universitar 2021-2022

 

Anul universitar 2021-2022

PROGRAMUL DE STUDII DE DREPT EUROPEAN  ȘI INTERNAŢIONAL- PRIMUL DIN ROMÂNIA ACREDITAT ARACIS

Programul de studii a apărut ca urmare a nevoii tot mai mult resimţite de către societatea românească pentru cunoaşterea, înţelegerea şi aprofundarea, la nivel de performanţă şi în condiţii de concurenţă, a vastei problematici pe care o presupune Dreptul european și internaţional.

Mai mult