Pentru pagina noua va rugam accesati:

Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti, împreună cu Fundaţia de Drept şi Relaţii Internaţionale “Nicolae Titulescu” organizează, începând cu anul 2007, conferinţa internaţională “Provocările Societăţii Cunoaşterii” (“Challenges of the Knowledge Society” – CKS), manifestare dedicată cercetării ştiinţifice în domeniul ştiinţelor sociale. Astfel, pe parcursul celor cinci ediţii desfăşurate până în prezent, conferinţa a prilejuit întâlnirea a numeroşi cercetători atât din ţară cât şi din străinătate (Spania, Germania, Italia, Franţa, Ungaria, Croaţia, SUA, Japonia, Finlanda, China, India, Pakistan, Turcia, Grecia, Ucraina, Serbia, Kosovo, Indonezia, Hong Kong, etc).
Domeniile de interes ale CKS sunt ştiinţele juridice, ştiinţele economice, administraţia publică, ştiinţele politice, studiile europene, relaţiile internaţionale, domenii de pregătire în care Universitatea “Nicolae Titulescu” asigură, prin cele trei facultăţi acreditate, studii de licenţă, master şi doctorat.

Limba de desfăşurare a CKS  este exclusiv limba engleză.

Contribuţiile ştiinţifice înscrise în fiecare ediţie a CKS, odată parcursă procedura evaluării de către comitetul ştiinţific constituit anual, sunt publicate, în principal, în volumul conferinţei, CKS eBook, periodic publicat în parteneriat cu Editura “Pro Universitaria”, recunoscută CNCSIS. Începând cu ediţia a III-a, desfăşurată în anul 2009, volumul conferinţei este indexat în prestigioasa bază de date EBSCO CEEAS, în acest fel vizibilitatea internaţională a produsului  editat fiind asigurată pe deplin. Totodată, o parte a studiilor înscrise şi acceptate sunt publicate în periodicul Universităţii “Nicolae Titulescu”, Lex ET Scientia International Journal (LESIJ), clasificat din anul 2009 ca fiind B+ de către CNCSIS. LESIJ este indexat în importante baze de date internaţionale (CEEOL, Index Copernicus, EBSCO CEEAS, VLex). Creşterea vizibilităţii internaţionale a fost asigurată şi prin includerea LESIJ în cataloage ştiinţifice internaţionale, cum ar fi British Library, Intute Library, Catalog George Town etc. Nu în ultimul rând, cele mai semnificative studii înscrise în domeniul de cercetare Dreptul proprietăţii intelectuale sunt editate în Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale, jurnal, de asemenea, clasificat B+ de către CNCSIS.

An de an, CKS s-au bucurat de o largă participare naţională, dar şi internaţională, mari personalităţi din domeniul ştiinţelor sociale participând cu contribuţii ştiinţifice deosebit de relevante.

Viitorul CKS va însemna continuarea colaborării cu Universitatea “Complutense”, atât în plan organizatoric, cât şi în ceea ce priveşte componenţa comitetului ştiinţific. De asemenea, comitetul de organizare are ca obiectiv imediat (stabilit inclusiv pentru ediţia din 2011) de a indexa volumul conferinţei, CKS eBook,  în baza de date Thomson Reuters.

Vă aşteptăm cu interes la lucrările CKS şi vă asigurăm că ne străduim să transpunem în practică deviza Universităţii “Nicolae Titulescu”: cercetare ştiinţifică de calitate, profesionalism şi exigenţă!!