Asist. univ. dr. CHIVULESCU Felicia Alina

Doctor în Ştiinţe Economice în domeniul Management, Academia de Studii Economice din București, cu teza de doctorat “Optimizarea deciziei de investiții în contextul dezvoltării durabile”, conducător de doctorat prof.univ.dr. Ion Vasilescu.

Domeniile de interes ale cadrului didactic:Managementul proiectelor; Modelare economică; Informatică economică

Disciplinele în cadrul carora are repartizate cursuri, seminarii: Prelucrări statistice pe computer; Bazele informaticii; Informatică aplicată; Proiecte economice

e-mail:alina.chivulescu10@yahoo.com

CONSULTATII
Vineri, 8-10, Laborator 2.

Pentru a vizualiza CV-ul faceti click aici.