Conf. univ. dr. SANDU Gheorghe

Doctor în Ştiinţe Economice, titlu obținut la Academia de Studii Economice București, cu teza de doctorat „Creșterea economică și resursele minerale“; conducătorul lucrării de doctorat prof.univ.dr. N.N. Constantinescu.

DOMENII DE INTERES
a)      Contabilitate
b)      Audit financiar
c)      Audit intern
d)     Control de gestiune
e)      Evaluarea întreprinderilor, imobilizărilor și a bunurilor mobile
f)       Expertiză contabilă
g)      Insolvență

CURSURI/SEMINARII
LICENŢĂ
a)      Audit financiar
b)      Audit intern

MASTER
a)      Audit financiar
b)      Audit intern
c)      Evaluarea activelor pentru întocmirea situațiilor financiare
d)     Expertiză contabilă și deontologia profesională

e-mail: georgersandu@yahoo.com

CONSULTATII
Marti, 10-12, Lab. 6

Pentru a vizualiza CV-ul faceti click aici.