Lect. univ. dr. GURĂU Mariana

Departamentul:  FINANŢE ŞI CONTABILITATE

Domeniul de doctorat: Contabilitate
Titlul tezei: Armonizări privind raportul contabilitate fiscalitate în Romania
Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Vasile Răileanu
Academia de Studii Economice din București

Domeniile de interes ale cadrului didactic: Bazele contabilităţii, contabilitate financiară, contabilitate şi gestiune fiscală, politici contabile si fiscale, standarde internaţionale de raportare fiananciară, contabilitate generala

Disciplinele în cadrul carora are repartizate cursuri, seminarii şi nivelul acestora (licenta, masterat, doctorat):
Bazele contabilităţii, contabilitate financiară, politici contabile si fiscale – licenţă
Contabilitate generala, standarde internaţionale de raportare fiananciară – masterat

e-mail: marianagurau@univnt.ro

Consultaţii:
Miercuri, 15-17, sala 71

Pentru a vizualiza CV-ul faceti click aici.