Lect. univ. dr. RADU Emilia Carmen

Doctor în ştiinţe economice al Academiei Române, Institutul Naţional de Cercetări Economice, cu teza de doctorat: „Pieţe de capital şi rolul acestora în dezvoltarea economică”,  conducător de doctorat Acad. Aurel Iancu.

DOMENII DE INTERES
a.  Macroeconomie
b.  Microeconomie
c.  Managementul resurselor umane
d.  Managementul instituţiilor publice
e.  Marketing

CURSURI/SEMINARII
LICENŢĂ
–  Economie
–  Macroeconomie
–  Microeconomie
–  Introducere in economie
–  Managementul resurselor umane
–  Management public
–  Marketingul în instituţiile publice
–  Economie mondială

MASTER
–  Strategii și politici de resurse umane în serviciile publice

e-mail: cradu@univnt.roceradu2005@gmail.com

CONSULTAŢII
Marţi 12-14, Universitatea Nicolae Titulescu, Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Administraţie, Decanat.

Pentru a vizualiza lista cu titlurile lucrarilor de licenta propuse pentru anul universitar 2016-2017, programul de studii Drept click aici.

Pentru a vizualiza CV-ul faceti click aici.