Prof. univ. dr. POPEANGĂ Petre

Doctor în ştiinţe economice al Academiei de Studii Economice, cu teza de doctorat: „Controlul gestiunii datoriei publice a statului ”, conducător de doctorat Mircea Bouleanu.

DOMENII DE INTERES

  1. Buget  şi contabilitate bugetară
    b.  Audit financiar
    c.  Finanțe publice

CURSURI/SEMINARII

  1. LICENŢĂ

–  Buget şi contabilitate bugetară

–  Audit financiar
–  Finanțe publice

  1. MASTER

–  Managementul activităţii de bugetizare pe bază de programe comunitare şi naţionale

–  Activitatea de audit financiar exercitată în instituţiile publice
–  Administrarea şi controlul fondurilor U.E. utilizate în instituţiile publice naţionale

e-mail: petre.popeanga@gmail.com

CONSULTAŢII

Miercuri, orele 14-16.

Sala 80.

Pentru a vizualiza CV-ul faceti click aici.