Prof. univ. dr. VASILE Valentina

Departament: Ştiințe Economice

Domeniul de doctorat: Economie

Titlul tezei de doctorat: Salariul în economia de tranziţie

Conducătorul ştiinţific al tezei de doctorat: Dr. CS I, Steliana Perţ

Instituția organizatoare organizatoare de doctorat: Academia Română

Domeniile de interes ale cadrului didactic: Diagnoza economico-financiara; evaluări la nivel micro, dezvoltare durabilă și rezilientă economică, relații comerciale; demoeconomie, economia resurselor umane; piaţa muncii- instrumente şi politici; politici sociale; piaţa educaţiei si piaţa FPC; economia învăţării permanente; mobilitatea populaţiei si a forţei de munca; politici regionale; politici bugetare; economie socială, economie digitală, antreprenoriat, patrimoniu cultural
Cercetare științifica în domeniul economic, studii interdisciplinare, analize și studii comparative, prognoze, scenarii, elaborare programe, politici și strategii de dezvoltare economică etc, folosind instrumentarul statistico-matematic modern, sistemul analizelor comparative complexe și interdisciplinare, metode statistice specifice domeniului economic si social (anchete, sondaje, interviuri etc.)

Disciplinele în cadrul cărora are repartizate cursuri, seminarii:

– Analiza economico-financiară a firmei
– Evaluarea întreprinderii
– Evaluarea pentru întocmirea situațiilor financiare
– Management financiar-contabil în era digitală
– Cercetare științifică
– Responsabilitatea socială a companiilor și dezvoltarea durabilă
– Economie digitală și reziliența în afaceri.

Program de consultații: Marţi 12-14, Sala 87

Adresa de e-mail: valentinavasile@univnt.ro

Pentru a vizualiza CV-ul faceti click aici.