Prof. univ. dr. VASILE Valentina

Doctor în Ştiinţe Economice, Academia Română, INCE, cu teza de doctorat „Salariul in economia de tranziţie”, conducător de doctorat prof.dr. Steliana PERT.

DOMENII DE INTERES
– Teorii economice la nivel micro şi macro;
– Dezvoltare durabila;
– Pieţele naţionale şi conexiunile în cadrul cooperării internaţionale;
– Demoeconomie, economia resurselor umane;
– Piaţa muncii, politici de ocupare si politici salariale;
– Politici sociale;
– Piaţa educaţiei si piaţa FPC;
– Economia învăţării permanente;
– Mobilitatea populaţiei si a forţei de munca;
– Politici regionale;
– Politici bugetare;
– Expert economie socială

CURSURI/SEMINARII
Licenţă:
– Analiza economico-financiara,
– Evaluarea intreprinderii
Masterat:
– Strategii si politici macroeconomice

e-mail: mastervv2012@gmail.com

CONSULTATII
Miercuri, 12-14, sala 87

Pentru a vizualiza CV-ul faceti click aici.