Eliberare diplome de licenţă/master

În atenția absolvenților

Promoția iulie 2021

Începând cu data de 11 iulie 2022 absolvenții care au susținut examenul de finalizare a studiilor (licență/master) în sesiunea iulie 2021 se pot prezenta la Biroul Acte de Studii (sala 75, etajul 2), cu cartea de identitate sau paşaportul valabile (în original), pentru a le fi eliberate diplomele de licență/master.

Eliberarea diplomelor se va face numai cu programare online, la adresa: https://www.univnt.ro/index.php/rezervari/

Vă informăm că începând cu data de 16 ianuarie 2023, diplomele neridicate vor fi arhivate, iar absolventul va achita, în momentul eliberării, o taxa de arhivare în valoare de 250 lei.

NOTĂ

  • În atenţia absolvenţilor promoţiei iulie 2021, care au făcut înscrierea on-line la examenul de finalizare a studiilor şi au transmis documentele scanate, aceştia au obligaţia de a prezenta aceste documente în original la momentul eliberării diplomelor de licenţă/master, în vederea certificării  acestora cu copiile transmise online.

Neprezentarea documentelor în original va face imposibilă eliberarea diplomelor de licenţă/master.

  • Absolvenţii Facultăţii de Drept (completare studii), care s-au înscris la examenul de licenţă pe baza adeverinţei de absolvire eliberată de Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, au obligaţia de a completa dosarul cu diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în copii. Actele mai sus menţionate vor fi prezentate şi în original, în vederea certificării copiilor.

Eliberarea diplomei de licenţă/master se va face în baza dosarului complet.

PROGRAM DE ELIBERARE:

LUNI – JOI

 9:00 – 14:00 ( iulie şi august)

LUNI – JOI

9:00 – 12:00 ( începand cu luna septembrie)