Prof. Univ. Dr. FUEREA Augustin

Născut la data de 15 aprilie 1959, domnul profesor universitar doctor Augustin Fuerea a absolvit cursurile Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti în anul 1989.

În anul 1995 a absolvit cursurile şcolii doctorale din cadrul Universităţii din Bucureşti, având teza de doctorat „Regimul juridic al străinilor în dreptul intern şi în dreptul internaţional privat”.

În anul 1995, 1996 şi 1997 a urmat cursuri privind politica de securitate comună în cadrul NATO, mai întâi la Cartierul General de la Bruxelles, apoi în anii următori la Garmmisch, respectiv Oberamergau, în Germania.

Ulterior, în anul 1999 a urmat un curs de perfecţionare în limba engleză organizat de Centrul de Limbi Străine din cadrul Academiei de Înalte Studii Militare, iar în naul 2004 a absolvit cursul pentru formarea de mediatori organizat de Curtea Europeană de Arbitraj (CCIRB & Assises des institutions arbitrales méditerranéenes et du Moyen Orient).

În anul 1995 şi-a început cariera didactică, parcurgând toate treptele şi obţinând toate gradele universitare, mai întâi în cadrul Universităţii din Bucureşti, apoi în cadrul Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti.

Începând cu anul 2005 este conducător de doctorat în domeniul Drept în cadrul Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti.

Domnul profesor universitar doctor Augustin Fuerea a publicat peste 29 de cărţi, monografii, materiale de studii, 76 de Articole publicate în reviste cu ISBN şi a participat la 12 conferinţe internaţionale, precum şi la 30 de conferinţe interne. De asemenea, a fost de 12 ori membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe.

În prezent lucrează la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Nicolae Titulescu în cadrul Catedrei de ştiinţe penale şi drept public, contribuind la dezvoltarea teoretică a conceptelor, instituţiilor şi fundamentelor Dreptului comunitar.