Anunt important Biroul Acte de Studii

Joi 1 octombrie – Vineri 2 octombrie 2020, la Biroul Acte deStudii, are loc inventarierea documentelor în vederea întocmirii raportului anual privind gestionarea, completarea șieliberarea actelor de studii. Ca urmare, vă informăm că JOI 1 OCTOMBRIE 2020 VINERI 2 OCTOMBRIE 2020 NU SE ELIBEREAZĂ ACTE DE STUDII.