Anunţ pentru noii studenţi

Vă informăm ca procedura de înmatriculare NU presupune deplasarea dumneavoastra la sediul Universităţii aceasta fiind o procedură administrativă.