ANUNȚ PRACTICĂ DE SPECIALITATE, DREPT, ANUL IV, SEMESTRUL II

Pentru studenții de la :
Î.F. / Î.D. / Master D.F.B.A / Master D.A.F.
Pentru colocviul de practică notarea se va realiza în următorul mod:

 • fie pe baza adeverinței de practică de specialitate însoțită de un scurt referat
  de maxim două pagini în care se vor prezenta succint principalele activități
  efectuate (ca urmare a parcurgerii unui stagiu de practică de minim 40 ore pe
  lângă orice instituție cu profil juridic, cabinet de avocat, societate de avocatură, cabinet notarial,
  birou de executare silită, poliție, parchet, instanțe de judecată, sau orice altă instituție, din București
  sau provincie, societate comercială ce are un departament / birou juridic / jurist). Studenții
  care își desfășoară activitatea profesională în domeniul juridic, pot
  prezenta o adeverință de la locul de muncă, împreună cu o scurtă descriere a activităților
  principale de la locul de muncă.
 • fie pe baza unui act procedural (pentru cei care nu pot obține o adeverință de
  practică).
  În cazul adeverinței de practică:
 • nu este impus un model tipizat,
 • este necesar să se evidențieze efectuarea unui stagiu de practică pe parcursul
  semestrului II. Nu sunt acceptate stagii de practică efectuate anterior semestrul II
  al anului universitar 2022-2023,
 • Se va întocmi un scurt referat de maxim două pagini în care se vor prezenta
  succint principalele activități efectuate.
  Pentru actul procedural:
 • se vor studia modelele de acte procedurale disponibile pe portalul instanțelor de
  judecată: http://portal.just.ro/SitePages/ghid.aspx ,
 • puteți avea în vedere fie materia dreptului civil (și procesual civil), fie materia dreptului
  penal (și procesual penal),
 • vă puteți raporta la o situație ipotetică pentru a concretiza conținutul actului procedural.

Lector.univ.dr.av. Nedelcu Constantin
av. Dieac Bogdan
0728985306
practicadrept20222023@gmail.com