Desfăşurarea activităților didactice

Dragi studenți,

Senatul UNT, întrunit la data de 7 octombrie 2021, a hotărât ca începând cu data de 11 octombrie 2021, activitățile didactice să se desfășoare după cum urmează:

1. Facultatea de Dreptîn perioada 11-15 octombrie 2021 cursurile pentru studiile universitare de licență se vor desfășura în sistem hibrid, iar seminarele pentru studiile universitare de licență se vor desfășura exclusiv online;

– începând cu data de 18 octombrie toate activitățile didactice (studii universitare de licență – cursuri și seminare pentru forma de învățământ cu frecvență / activități tutoriale și asistate pentru forma de învățământ la distanță, studii universitare de masterat – cursuri și seminare) se vor desfășura exclusiv online;

2. Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor – toate activitățile didactice (studii universitare de licență – cursuri și seminare pentru forma de învățământ cu frecvență / activități tutoriale și asistate pentru forma de învățământ la distanță, studii universitare de masterat – cursuri și seminare) se vor desfășura exclusiv online;

3. Facultatea de Relații Internaționale și Administrație –  toate activitățile didactice  (studii universitare de licență – cursuri și seminare pentru forma de învățământ cu frecvență / activități tutoriale și asistate pentru forma de învățământ la distanță, studii universitare de masterat – cursuri și seminare) se vor desfășura exclusiv online.