CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC: Prof. univ. dr. Gabriel BOROI

Descriere domeniu doctorat – Drept civil

TEMATICA:

Probleme de drept actuale în materie civilă

BIBLIOGRAFIE:

– Gabriel Boroi, “Drept Civil – Partea generală, Persoanele”, Ediţia a III-a, Editura Hamangiu, 2008

– Gabriel Boroi, Liviu Stănciulescu, Adriana Almaşan, Ioana Padurariu “Drept Civil. Curs Selectiv. Teste grilă », Ediţia a IV-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009

– Liviu Stănciulescu, Drept civil, partea specială, Contracte şi succesiuni, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009

– Legislaţia în materie civilă la zi

– Jurisprudenţa CEDO, Curţii Constituţionale şi a Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în materie civilă.

CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC: Prof. univ. dr. Nicolae POPA

Descriere domeniu doctorat – Teoria generala a dreptului

TEMATICA:

1. Metodologia juridică
2. Conceptul dreptului
3. Principiile dreptului
4. Norma juridică
5. Elaborarea actului normativ
6. Raportul juridic
7. Răspunderea juridică

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

1. Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, Ediţia 3, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008.
2. D.C. Dănişor, I. Dogaru, Gh. Dănişor, Teoria generală a dreptului, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2006.
3. I. Craioveanu, Tratat de teoria generală a dreptului, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007.
4. N. Popa, I. Dogaru, Gh. Dănişor, Filosofia Dreptului. Marile curente, Ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007.
5. Gh. Mihai, Fundamentele dreptului, vol.I, II, III, Editura All Beck, Bucureşti, 2001.
6. Mircea Bădescu, Sancţiunea juridică, Editura All Beck, 2001
7. M. Djuvara, Teoria generală a dreptului, Enciclopedie Juridică, Ed. All Beck, Bucureşti, 1995 (reeditare)

CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC: Prof. univ. dr. Augustin FUEREA

Descriere domeniu doctorat – Dreptul Uniunii Europene

TEMATICA:

1. Consiliul European:
– apariţie;
– componenţă, organizare, funcţionare, atribuţii.

2. Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Miniştri, Consiliul):

– componenţă, organizare, funcţionare, atribuţii;
– modificările prevăzute de Tratatele de la Nisa şi Lisabona.

3. Comisia Europeană:
– componenţă, organizare, funcţionare, atribuţii;
– modificările prevăzute de Tratatele de la Nisa şi Lisabona.

4. Parlamentul European:
– componenţă, organizare, funcţionare, atribuţii;
– modificările prevăzute de Tratatele de la Nisa şi Lisabona.

5.Curtea de Conturi:

– componenţă, organizare, funcţionare, atribuţii;
– modificările prevăzute de Tratatele de la Nisa şi Lisabona.

6.Curtea de Justiţie:

– structură, statutul membrilor, organizare, funcţionare, competenţe;
– modificările prevăzute de Tratatele de la Nisa şi Lisabona.

7.Tribunalul de Primă Instanţă şi Tribunalul Funcţiei publice a UE:

– componenţă, organizare, funcţionare, competenţe;
– modificările prevăzute de Tratatele de la Nisa şi Lisabona.

8.Procedura în faţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene

9.Recursurile în faţa CJCE
– recursul în anulare;
– recursul în carenţă;
– recursul în interpretare.

10.Reforma instituţională realizată prin Tratatul de la Nisa (2001/2003)

11.Principalele modificări instituţionale propuse prin Tratatul de la Lisabona (2007)

ORDINEA JURIDICĂ A UNIUNII EUROPENE

1.Tratatele comunitare (izvoare originare/primare):
– clasificare, autonomie şi structură;

2.Izvoarele derivate:
– acte comunitare cu forţă juridică obligatorie (regulamentul, decizia, directiva) şi acte comunitare facultative (recomandarea, avizul).

3.Izvoarele complementare

4.Acordurile internaţionale

5.Izvoarele nescrise

6.Caracteristicile ordinii juridice a Comunităţilor Europene:
– aplicabilitatea imediată a dreptului comunitar european în dreptul intern al statelor membre;
– aplicabilitatea directă a dreptului comunitar european/efectul direct;
– aplicabilitatea prioritară a dreptului comunitar european în raport cu dreptul intern al statelor membre.

7.Procedurile de adoptare a actelor comunitare:

– procedura consultării;
– procedura cooperării;
– procedura co-deciziei;
– procedura avizului conform.

DREPTUL COMUNITAR AL AFACERILOR

1.Libera circulaţie a mărfurilor
– sediul materiei;
– interzicerea taxelor vamale şi a taxelor cu efect echivalent acestora;
– interzicerea restricţiilor cantitative şi a măsurilor cu efect echivalent acestora;
– excepţiile de la principiul liberei circulaţii a mărfurilor.

2.Libera circulaţie a persoanelor
– sediul materiei;
– beneficiarii liberei circulaţii a persoanelor;
– excepţiile de la principiul liberei circulaţii a persoanelor.

3.Libera circulaţie a serviciilor
– sediul materiei;
– beneficiarii liberei circulaţii a serviciilor;
– excepţii de la principiul liberei circulaţii a serviciilor.

4.Libera circulaţie a capitalurilor şi a plăţilor
– sediul materiei;
– plăţile curente;
– liberalizarea capitalurilor;
– excepţiile de la principiul liberei circulaţii a capitalurilor şi plăţilor.

BIBLIOGRAFIE:

    A. Bibliografie obligatorie:

Doctrină:

– Fuerea, Augustin, „Drept comunitar al afacerilor”, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006;
– Fuerea, Augustin, „Drept comunitar european. Partea generală”, Editura AllBeck, Bucureşti, 2003;
– Fuerea, Augustin, „Instituţiile Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002;
– Fuerea, Augustin, „Manualul Uniunii Europene”, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006;
– Jacqué, Jean-Paul, „Droit institutionnel de l’UE”, Ed. Dalloz, 2006;
– Manin, Philippe, „Droit constitutionnel de l’Union européenne”, Editeur Pedone, 2004;
– Marcu, Viorel, “Drept instituţional comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003;
– Miga–Beşteliu, Raluca , “Drept internaţional public”, volumul II, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2005;
– Miga–Beşteliu, Raluca, “Drept internaţional public”, volumul I, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2005;
– Miga–Beşteliu, Raluca, „Organizaţii internaţionale interguvernamentale”, Editura All Beck, 2006;
– Munteanu, Roxana, „Drept european: evoluţie, instituţii, ordine juridică”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996;
– Ţinca, Ovidiu, „Drept comunitar material”, Editura Lumina Le x, Bucureşti, 2003;
– Vese, Vasile; Ivan, Adrian, „Tratatul de la Nisa”, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2001;
– Zorgbibe, Charles, „Construcţia europeană. Trecut, prezent, viitor”, Editura Trei, Bucureşti, 1998.

Legislaţie:

– http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/cg00014.ro07.pdf (Tratatul de la Lisabona);
– Tratatul de la Lisabona, ediţia I, Editura Best Publishing, 2008;

     B. Bibliografie facultativă

Doctrină:

– Constantinesco, Vlad; Jaques, Jean-Paul; Kovar Robert; Simon, Denys, „Traité instituant la C.E.E.; Commentaire article par article”, Paris, 1992 ;
– Favret, Jean-Marc, „Droit communautaire du marché intérieur”, Gualino Éditeur, Paris, 2001;
– Filipescu, Ion P.; Augustin, Fuerea, “Drept instituţional comunitar european”, ediţia a V-a, Editura Actami, Bucureşti, 2000;
– Gavalda, Christian; Parleani, Gilbert, „Droit des affaires de l’Union Européenne”, Ed. Litec, Paris, 2005;
– Moussis, Nicolas, „Guide des politiques de l’Europe”, ed.5, Ed. Pedone, 2001;
– Popescu, Roxana-Mariana; Dumitraşcu, Mihaela-Augustina; Fuerea, Augustin, „Drept comunitar european. Caiet de seminar”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, ediţia a IV-a, 2009;
– Rideau, Joël, „Droit institutionnel de I’Union et des Communautés européennes”, 3-e édition, L.G.D.J. Paris, 1999;
– Ştefănescu, Brânduşa, “Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979.

Culegeri de acte normative:

– Tudoroiu, Theodor, “Tratatul Uniunii Europene”, Editura Lucretius, Bucureşti, 1997;
– Tudoroiu, Theodor, “Tratatul de la Amsterdam”, Editura Lucretius, Bucureşti, 1999;
– “Documente de bază ale Comunităţii europene”, ediţia a II-a, Editura Polirom, Iaşi, 2002.

Reviste de specialitate:
– Revista Română de Drept Comunitar;
– Curierul Judiciar ;
– Revista de Drept Public.

Legislaţie:
– Constituţia României, republicată (2003);
– Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană (2005);

Site-uri:

www.curia.europa.eu – Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene;
www.ena.lu – European Navigatore.

CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC: Prof. univ. dr. Ion NEAGU

Descriere domeniu doctorat – Drept procesual penal

BIBLIOGRAFIE

 1. Ion Neagu, Tratat de procedură penală, Editura Pro, Bucureşti, 1997
 2. Ion Neagu, Tratat de procedură penală. Partea generală, ediţia a II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010
 3. Ion Neagu, Tratat de procedură penală. Partea specială, ediţia a II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010
 4. Ion Neagu, Mircea Damaschin Codul de procedură penală, adnotat, ediţia a II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010
 5. Grigore Theodoru, Tratat de procedură penală, ediţia a II-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008
 6. Nicolae Volonciu, Tratat de procedură penală. Partea generală, Editura Paideia, Bucureşti, 2001
 7. Nicolae Volonciu, Tratat de procedură penală. Partea specială, Editura Paideia, Bucureşti, 2001
 8. Gheorghiţă Mateuţ, Tratat de procedură penală. Partea generală, vol. I, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007
 9. Vintilă Dongoroz, Sigfried Kahane, Costică Bulai, George Antoniu, Nicoleta Iliescu, Rodica Stănoiu, Explicatii teoretice ale Codului de procedură penală român. Partea generală, vol. V, editia a II-a, Editurile Academiei si CH Beck, Bucureşti, 2003
 10. Vintilă Dongoroz, Sigfried Kahane, Costică Bulai, George Antoniu, Nicoleta Iliescu, Rodica Stănoiu, Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român. Partea specială, vol. VI, editia a II-a, Editurile Academiei si CH Beck, Bucureşti, 2003
 11. Virgil Rămureanu, Competenţa penală a organelor judiciare, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980
 12. D.V. Mihăescu, Virgil Rămureanu, Căile extraordinare de atac in procesul penal, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1970

CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC: Prof. univ. dr. Ioan CHIŞ

Descriere domeniu doctorat – Drept executional penal

TEMATICA:

– Pedeapsa şi trăsăturile acesteia
– Regimurile penitenciare
– Drepturile condamnaţilor
– Facilităţile ce se pot acorda persoanelor condamnate
– Sancţiunile aplicabile infractorilor minori
– Pedepsele alternative
– Mediul custodial actual european
– Mediul custodial actual românesc
– Personalitatea condamnatului şi reacţia la mediul noncustodial
– Pedepsele alternative la pedeapsele privative de libertate
– Problemele actuale ale sistemului administraţiei penitenciare româneşti

BIBLIOGRAFIE:

– Vasile DOBRINOIU – Drept penal , partea generală , curs universitar, Ed. Lumina Lex ,Bucureşti, 2003

– Ilie PASCU şi Petre BUNECI – Noul Cod Penal – Pertea genarală şi Codul Penal – Partea genarală în vigoare – Prezentare comparativă , Ed. Universul Juridic 2010

– Traian DIMA – Drept Penal – Partea genarală vol II, Răspunderea penală, Ed. Lumina Lex , Bucureşti 2005

– Ioan CHIŞ – Drept execuţional penal – Istoria închisorilor – Executarea pedepselor carcerale, Ed. Wolters Kluwer Romania – 2009

CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC: Prof. univ. dr. Viorel ROŞ

Descriere domeniu doctorat – Dreptul proprietatii intelectuale

TEMATICA:

I. Drepturi de autor şi drepturi conexe
1. Pluraritatetea de autori
2. Operele de serviciu
3. Condiţiile cerute pentru protecţia operei prin drept de autor
4. Creaţii excluse de la protecţia prin drept de autor
5. Drepturile morale
6. Drepturile patrimoniale
7. Limitările în exercitarea dreptului de autor
8. Cesiunea drepturilor de autor
9. Drepturile conexe drepturilor de autor

II. Protecţia semnelor distinctive ale activităţii de comerţ
1. Diferenţele între marcă, firmă, emblemă
2. Sisteme de protecţie a dreptului de marcă
3. Funcţiile mărcii
4. Semne susceptibile de a fi a mărcii
5. Condiţia reprezentării grafice a semnului pentru înregistrarea ca marcă
6. Condiţia distinctivităţii semnului pentru înregistrarea ca marcă
7. Condiţia disponibilităţii semnului pentru înregistrarea ca marcă
8. Condiţia liceităţii semnului pentru înregistrarea ca marcă
9. Titularul drepturilor asupra mărcii
10. Procedura de înregistrare a mărcii
11. Durata dreptului la marcă.
12. Conţinutul dreptului la marcă
13. Limitări ale dreptului asupra mărcii
14. Transmiterea dreptului asupra mărcilor
15. Pierderea dreptului asupra mărcii înregistrate.

III. Dreptul asupra desenelor şi modelelor
1. Definiţia desenelor şi modelelor
2. Subiectele dreptului asupra desenelor şi modelelor
3. Cumulul de protecţie asupra desenelor şi modelelor
4. Condiţia noutăţii desenului sau modelului pentru înregistrare
5. Condiţia caracterului individual al desenului sau modelului pentru înregistrare
6. Procedura de înregistrare a desenului sau modelului
7. Durata drepturilor asupra desenelor sau modelelor
8. Conţinutul drepturilor asupra desenelor sau modelelor
9. Limitări ale drepturilor asupra desenelor sau modelelor
10. Transmiterea drepturilor asupra desenelor sau modelelor
11. Pierderea drepturilor asupra desenelor sau modelelor

IV. Brevetele de invenţie
1. Definiţia brevetului de invenţie
2. Natura juridică a dreptului conferit de brevetul de invenţie
3. Subiectul dreptului asupra brevetului de invenţie
4. Obiectul dreptului asupra brevetului de invenţie
5. Condiţia noutăţii invenţiei pentru obţinerea brevetului de invenţie
6. Condiţia activităţii inventive a invenţiei pentru obţinerea brevetului  de invenţie
7. Condiţia aplicabilităţii industriale a invenţiei pentru obţinerea brevetului de invenţie
8.  Procedura de înregistrare a brevetului de invenţie
9. Conţinutul dreptului asupra brevetului de invenţie
10. Pierderea dreptului asupra brevetului de invenţie
11. Transmiterea dreptului asupra brevetului de invenţie.

BIBLIOGRAFIE

1. Viorel ROŞ, Dreptul proprietăţii intelectuale, Curs universitar, Editura Global lex, 2001
2. Viorel ROŞ, Octavia MATEI SPINEANU, Dragoş BOGDAN, Dreptul proprietăţii intelectuale, Mărcile şi indicaţiile geografice. Editura ALL Bck, 2003
3. Viorel ROŞ, Dragoş BOGDAN, Octavia SPINEANU MATEI, Dreptul de autor şi drepturile conexe. Tratat, Editura CH Beck, 2005.
4. Yolanda Eminescu, Dreptul de autor. Editura Lumina Lex, 1997
5. Yolanda EMINESCU, Legea brevetelor de invenţie, Editura Lumina lex, 1995.
6. Yolanda EMINESCU, Protecţia desenelor şi modelelor industriale. Editura Lumina lex, 1993
7. Yolanda EMINESCU, Regimul juridic al mărcilor, Editura Lumina lex,1996
8. Francisc DEAK, Stanciu CĂRPENARU, Drept Civil. Contracte speciale.Dreptul de autor. Dreptul de moştenire. Universitatea Bucureşti, 1979.
9. Stanciu CĂRPENARU, Drept civil. Drepturile de creaţie intelectuală. Universitatea Bucureşti, 1987.
10. Ada PETRESCU, Lucian MIHAI, Drept de proprietate industrială. Introducere în dreptul de proprietate industrială. Invenţia. Inovaţia, Universitatea Bucureşti, 1987.
11. Otilia CALMUSCHI, Cooperarea internaţională în domeniul proprietăţii industriale. Editura Academiei, 1990
12. Introducere în proprietatea intelectuală, Traducere de Rodica PÂRVU, Laura OPREA şi Magda DINESCU, Editura Rosetti, 2001
13. Lucian MIHAI, Invenţia. Condiţiile de fond ale brevetării. Drepturi, Editura Universul juridic 2002
14. Viorel ROŞ, Franciza, Editura Rentrop& Straton, 1999.
15. Ioan MACOVEI, Dreptul proprietăţii intelectuale, ediţia a 2 a, Editura CH Beck, 2007
16. Ligia DĂNILĂ, Dreptul de autor şi dreptul de proprietate industrială, Editura CH Beck, 2008
17. Teodor BODOAŞCĂ, Dreptul proprietăţii intelectuale, ediţia a 2 a, Editura CH Beck, 2007
18. Ioan MACOVEI, Tratat de dreptul proprietăţii intelectuale, Editura CH Beck, 2010
19. Michel VIVANT, Jack Michel Bruguiere, Droit d’auteur, Editura Dalloz, 2006
20. Jacques Azema, Jean Christophe Galloux, Droit de la propriete industrielle, 6 eme, Editura Dalloz, 2006
21. William Cornish, David Llewelzn, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, 2nd ed., Editura Sweet & Maxwell, 2007
22. Lionel Bently, Brad Sherman, Intellectual Property Law, 3rd ed., Editura Oxford University Press, 2009.

CONDUCĂTOR ŞTIINTIFIC: Conf. univ. dr. Ioan Lazăr

Descriere domeniu doctorat – Dreptul concurenţei

Tematică:

 1. Politica Uniunii Europene în domeniul concurenţei;
 2. Aspecte penale în dreptul concurenţei;
 3. Abuzul de poziţie dominanta;
 4. Înţelegerile anticoncurenţiale între întreprinderi;
 5. Ajutorul de stat;
 6. Operaţiunile de concentrare economică între întreprinderi;
 7. Întreprinderile publice;

Bibliografie selectivă

 1. Lazăr I., Dreptul Uniunii Europene in domeniul concurentei, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016;
 2. Lazăr I., Măsurile financiar-fiscale şi politica Uniunii Europene în domeniul ajutoarelor de stat, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2018;
 3. Lazar L., Abuzul de poziţie dominanta. Evoluţii şi perspective în dreptul european şi naţional al concurenţei, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013;
 4. Hotca M. A. (coord.), Infracţiuni prevăzute în legi speciale, ed. 5, Ed. C.H. Beck, 2019;
 5. Căpăţână C., Dreptul concurenţei comerciale. Partea generală, ed. 2, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998;
 6. Boroi G., Dreptul concurenţei (note de curs), Institutul de Drept şi Relaţii Internaţionale „Nicolae Titulescu”, Bucureşti, 1996;
 7. Craig P., Grainne de Burca, Dreptul Uniunii Europene. Comentarii, jurisprudenţă si doctrină, ed. 6, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2017;
 8. Fuerea A., Dreptul Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016;
 9. Pilan C., Ajutorul de stat – afaceri cu bani publici, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010;
 10. Kokkoris I., H. Shelanski, EU Merger Control. A Legal and Economic Analysis, Ed. Oxford University Press, Oxford, 2014;
 11. Chalmers D., G. Davies, G. Monti, European Union Law: Cases and Materials, ed. 3, Ed. Cambridge University Press, 2014;
 12. Whish R., D. Bailey, Competition Law, ed. 9, Oxford University Press, 2018.

Jurisprudenţă CJUE în materie de concurenţă.

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: Conf. univ. dr. Mircea Ursuţa

Descriere domeniu doctorat – Drept contravenţional şi proceduri în dreptul public

Tematică:

 1. Contravenţie vs infracţiune;
 2. Răspunderea contravenţională;
 3. Procedura contravenţională;
 4. Executarea sancţiunilor contravenţionale;
 5. Proceduri speciale în materie contravenţională;
 6. Procedura contenciosului administrativ;
 7. Proceduri administrative in dreptul public;
 8. Proceduri judiciare în dreptul public.

Bibliografie selectivă:

 1. Ursuţa, Dreptul contravenţional şi procedura judiciară în dreptul public. Actualitate şi perspective, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2018;
 2. Ursuţa, Procedura contravenţională, Ediţia a IlI-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010;
 3. Podaru, R. Chiriţă, I. Pasculet, Regimul juridic al contravenţiilor. O.G. nr. 2/2001 comentată, Ediţia a 5-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2021;
 4. A. Hotca, Regimul juridic al contravenţiilor, Comentarii şi explicaţii, Ediţia a 5-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012;
 5. G.l Dinescu, Legislaţia contravenţiilor, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2016.
 6. Tofan, Drept administrativ, Voi. II, Ediţia a 5-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2020;
 7. Tofan, Drept administrativ, Voi. I, Ediţia a 5-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2020;
 8. C. Mâţă, Drept administrativ – Volumul II. Ediţia a Il-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2019;
 9. Vedinaş, Drept administrativ, ediţia a XII-a revăzută şi actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2020;
 10. Vedinaş, Tratat teoretic şi practic de drept administrativ, Voi. I şi II, Editura Universul Juridic, 2018;
 11. Trăilescu, Drept administrativ, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2005.
 12. Trăilescu, Drept administrativ. Partea specială, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2020;
 13. Puie, Tratat teoretic şi practic de contencios administrativ, Voi. I, Voi. II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016;
 14. Bogasiu, Legea contenciosului administrativ, comentată şi adnotată, Ediţia a 4-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2018;
 15. Rîciu, Procedura contenciosului administrativ, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012;
 16. D. C. Dragoş, Procedura contenciosului administrativ, Editura ALL Beck, Bucureşti, 2002,
 17. Lazăr, Jursidictii administrative in materie financiara, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011.
 18. Boroi, M. Stancu, Drept procesual civil, Ediţia a 5-a, revizuită şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2020;
 19. M. Ciobanu, M. Nicolae, M. Tăbârcă, Gh. Florea, L. Zidaru, M. Ursuţa, A. Ştefanescu, I. Gâlcă, M. Fodor, T. Briciu, A. Rădoi, A. Nicolae, V. Belegante, F. Baias, E. Oprina, B. Dumitrache, M. Stancu, D. Ghinoiu, C. Irimia, N. Turcu, Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat, Voi. I (ediţia a 2-a) + Voi. II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016;
 20. Tăbârcă, Drept procesual civil Voi l-Teoria generală conform noului Cod de procedură civilă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013,
 21. Tăbârcă, Drept procesual civil. Voi II- Procedura contencioasă în faţa primei instanţe. Procedura judiciară. Proceduri speciale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013;
 22. Tăbârcă, Drept procesual civil Voi III-Căile de atac – Condorm noului Cod de procedură civilă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
 23. M. Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, Voi I şi II, Editura Naţional, Bucureşti, 1997.