Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucuresti organizeaza studii universitare de doctorat cu o taxa anuala de 6.000 lei (pentru toti doctoranzii-indiferent de data inmatricularii la studiile universitare de doctorat). Taxa se poate achita in 2 transe. Data limita pentru achitarea primei transe este 30 octombrie, iar pentru achitarea celei de-a doua transe este 30 aprilie.
Taxa de sustinere a tezei de doctorat este de 3000 de lei.

Pentru doctoranzii inmatriculati in decembrie 2010, data limita pentru achitarea primei transe este 31 ianuarie, iar pentru achitarea celei de-a doua transe este 30 aprilie.