HONORIS CAUSA


Acordare a distinctiei de Doctor Honoris Causa

Universitatea „Nicolae Titulescu” din București a acordat pe data de 6 noiembrie 2017, titlul onorific de Doctor Honoris Causa dlui KOEN LENAERTS, profesor al Universității Catolice din Leuven (cea mai prestigioasă instituție de învățământ superior din Belgia) și președinte al Curții de Justiție a Uniunii Europene.
Domnul KOEN LENAERTS a obținut diploma de licență în drept în anul 1977 în cadrul Katholieke Universiteit Leuven (Universitatea Catolică din Leuven). Devine, în cadrul Universității Harvard, Master of Laws (1978) și Master in Public Administration (1979). Doctoratul în științe juridice, susținut în cadrul Universității Catolice din Leuven (1982), a avut în vedere un studiu comparativ asupra jurisprudenței constituționale a Curții Europene de Justiție și a Curții Supreme a Statelor Unite ale Americii.
Domnul KOEN LENAERTS a fost asistent (din 1979 până în 1983) și ulterior a fost numit profesor de drept european la Universitatea din Leuven. Activitatea sa didactică este legată și de Universitatea Harvard (viziting professor, 1988-1989), College of Europe, Bruges (Profesor, 1984-1989) și Institutul Universitar European, Florența (Profesor invitat la Academia de Drept European în anii 1990 și 2000). A fost, de asemenea, avocat în Baroul din Bruxelles (1986-1989) și Director al Institutului de Drept European, Universitatea Catolicâ din Leuven (1990-2009).
Domnul KOEN LENAERTS a exercitat funcția de  judecător la Tribunalul de primă instanță al Comunităților Europene (1989-2003) și, din 7 octombrie 2003, a fost numit judecător la Curtea de Justiție a Uniunii europene. În perioada 2012-2015 a fost vice-președinte al acestei instanțe. În data de 8 octombrie 2015, a fost ales președinte al Curții de Justiție a Uniunii Europene, funcție pe care o exercită și în prezent.
Domnul KOEN LENAERTS este unul dintre cei mai importanți cercetători ai dreptului european. Publicațiile sale constituie repere în studiul și în dezvoltarea dreptului Uniunii Europene.
Prin decernarea distincției de Doctor Honoris Causa, Universitatea “Nicolae Titulescu” din București este onorată să recunoască în dl KOEN LENAERTS un promotor al societății bazate pe norma de drept și al dialogului formator dintre judecătorul național și Curtea de justiție de la Luxemburg.La invitația domnului Costin BORC, Viceprim-ministru, Ministrul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, domnul Francis Gurry, Directorul General al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), va efectua o vizită oficială în România, în perioada 18-19 octombrie 2016.
Programul vizitei include întrevederi cu înalți reprezentanți ai guvernului României, precum și vizite la instituții de cultură și învățământ superior care desfășoară activități și programe în domeniul proprietății intelectuale.
Pe agenda vizitei sunt incluse tematici legate de consolidarea relației României cu Organizația, cum ar fi identificarea unor noi arii de cooperare și ratificarea tratatelor adoptate recent de OMPI, urmărindu-se recalibrarea  politicilor de dezvoltare economică și socio-culturală, prin stimularea creativității și inovației. Accentuarea rolului educației și sensibilizării societății, în special a tinerei generații, cu privire la importanța respectării drepturilor de proprietate intelectuală vor constitui subiecte distincte.
Cu prilejul vizitei, din data de 18 octombrie 2016, dlui. Francis Gurryia fost conferit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității  „Nicolae Titulescu” din București.