Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de instanţe judecătoreşti

Vă aducem la cunoştinţă că, începând cu data de 2 octombrie 2019, Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de instanţe judecătoreşti” (Cod SIPOCA/MySMIS: 751/129513), conform contractului de finanţare nr. 435/02.10.2019, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă.

În cadrul activităţilor prevăzute în proiect, a fost avută în vedere necesitatea selectării unui număr de 165 de persoane cu studii juridice superioare, care vor îndeplini rolul de experţi în implementare, respectiv de asistenţi ai judecătorilor, pentru a-şi desfăşura activitatea în cadrul a 19 instanţe pilot.

În acest scop, în data de 14.10.2020, a fost declanşată procedura de selecţie, detalii putând fi consultate pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii, unde a fost publicat anunţul de selecţie nr. 794/5234/2019/14.10.20201.

Centrele de selecţie desemnate sunt: 1. Curtea de Apel Bucureşti; 2. Tribunalul Bucureşti; 3. Tribunalul Ilfov; 4. Judecătoria Ploieşti; 5. Curtea de Apel Piteşti; 6. Curtea de Apel Craiova (centru de selecţie comun pentru instanţele pilot Curtea de Apel Craiova şi Tribunalul Mehedinţi); 7. Tribunalul Caraş-Severin; 8. Curtea de Apel Braşov; 9. Curtea de Apel Cluj; 10. Curtea de Apel Târgu Mureş; 11. Curtea de Apel Alba lulia; 12. Curtea de Apel laşi (centru de selecţie comun pentru Curtea de Apel Iaşi şi Tribunalul laşi); 13. Curtea de Apel Bacău; 14. Curtea de Apel Suceava; 15. Curtea de Apel Oradea; 16. Curtea de Apel Constanţa; 17. Judecătoria Galaţi.

Anuntul de selectie este disponibil:

https://www.csm1909.ro/PageDetails.aspx?Type=Title&FolderId=8329

Si

https://sites.google.com/csm.csm1909.ro/sipoca751/anun%C5%A3uri?authuser=0