Prof. univ. dr. CĂRPENARU Stanciu

Profesorul Stanciu D. Cărpenaru, personalitate marcantă a dreptului privat românesc
Și-a început activitatea didactică și științifică la Facultatea de Drept a Universității din București cu cercetarea și susținerea prelegerilor în materia dreptului civil ( teoria generală a obligațiilor, dreptul succesoral, proprietate intelectuală).
Odată cu schimbarea structurii învățământului românesc, după decembrie 1989, profesorul Cărpenaru  și-a orientat preocupările științifice către cea mai vie subramură a Dreptului privat,  Dreptul comercial.Datorită aplecării către studiu și cercetare  , a reușit să publice primul curs de Drept comercial român care a constituit prima lucrare de referință  pentru teoreticienii și practicienii dreptului într-o materie aflată la început de drum.
Intensificând analiza materiei clasice a Dreptului comercial, profesorul Cărpenaru a elaborat   studii aprofundate  în domeniul societăților comerciale, al principalelor contracte din activitatea comercială și  al tratamentului juridic al comercianților aflați în dificultate financiară.
Purtând un respect deosebit pentru dezvoltarea și răspândirea principiilor Dreptului comercial, a format numeroși juriști, inițial în cadrul programelor de licență și mai apoi, până în prezent în cadrul școlii doctorale.
Prin întreaga sa activitate, profesorul Cărpenaru a fost unul dintre cei mai reprezentativi autori de Drept civil și cel mai ilustru autor contemporan de Drept comercial român.