Prof. Univ. Dr. CHIŞ Ioan

Născut în municipiul Cluj – Napoca, în data de 11 mai 1949, profesor universitar doctor Ioan CHIŞ a absolvit cursurile Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti în anul 1972.

Începând din anul 1968 a urmat cursurile Scolii de ofiţeri ai Ministerului Afacerilor Interne, arma penitenciare absolvind ca şef de promoţie în anul 1970, iar ulterior a lucrat în domeniul penitenciarelor timp de 30 de ani, îndeplinind mai multe categorii de funcţii în raport cu evoluţia ierarhică, până la cea de director general a Administraţiei penitenciarelor, obţinând gradul de general de divizie.

Activitatea practică l-a determinat să caute suporturile teoretice ale muncii de reinserţie socială a persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate, dezvoltând un program amplu de cercetare ştiinţifică împreună cu profesorul universitar Aurel Dincu cu care a lucrat la proiectele legii de executare a pedepselor, la diferite cercetări ştiinţifice privind prevenirea şi commbaterea criminalităţii în România în perioade în care politica guvernamentală cu privire la penitenciare era mai mult decât secretizată şi dominată de tendinţe distructive.

După anul 1989, activitatea de cercetare a urmat un curs deosebit, prof. dr. Ioan CHIŞ fiind iniţiatorul şi coordonatorul trecerii administraţiei penitenciarelor de la Ministerul Afacerilor Interne la Ministerul Justiţiei, iniţiatorul Programului de urgenţă al Guvernului României de Reformă a sistemului penitenciar.

Lucrarea de doctorat susţinută în anul 1997 cu cei mai prestigioşi profesori din domeniul dreptului penal, dintre care Ion Neagu, Nicolae Popa, Vasile Dobrinoiu, cu privire la Reforma sistemului penitenciar român a fost de natură să fundamenteze teoretic o amplă lucrare practică ce va avea ca urmare dezvoltarea ştiinţifică a transformărilor din sistem.

Din anul 1997 în mod neîntrerupt lucrează în activitatea didactică la Universitatea Nicolae Titulescu în cadrul Facultăţii de Drept ca titular al disciplinei Drept execuţional penal, unde a condus sute de lucrări de licenţă, lucrări de dizertaţie pentru Masterat în ştiinţe penale şi carieră judiciară, a fost referent la examene de doctorat.

A publicat lucrări de referinţă ca „Istoria penitenciarelor româneşti”, „Dreptul execuţional penal”, „Umanismul Dreptului execuţional penal românesc”, în mai multe ediţii, actualizate în raport de evoluţia spectaculoasă a legislaţiei penale, procedural penale, execuţionale.

A contribuit la consolidarea renumelui scolii de ştiinţe penitenciare româneşti, fiind ales ca reprezentant al României în Consiliul director al Comitetului Directorilor Administraţiilor Penitenciare al Consiliului Europei, între anii 1990 – 1997, după care s-a retras ca urmare a presiunilor politice.

A colaborat cu numeroase reviste şi publicaţii din Europa, S.U.A şi Canada, a participat ca invitat al Congresului Statelor Unite la micul dejun de rugăciune al Preşedintelui în anii 1993 şi 1994, este numit „general de onoare al Statului Alabama” pentru activitatea în domeniul resocializării condamnaţilor, iar statul român i-a acordat toate ordinele şi medaliile corespunzătoare gradului său, precum şi Ordinul de merit în grad de Cavaler pentru activitatea de serviciu credincios pentru patrie.

A colaborat cu Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza, cu Academia Militară de Apărare, cu Academia Forţelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu, cu Academia de Informaţii a Serviciului Ropmân de Informaţii, în calitate de profesor asociat sau prin cumul, unde a susţinut cursuri de drept penal pentru pregătirea ofiţerilor de penitenciare, administraţie sau informaţii.

În prezent lucrează la Facultatea de Drept din Universitatea Nicolae Titulescu în cadrul Catedrei de drept penal, contribuind la dezvoltarea teoretică a conceptelor, instituţiilor şi fundamentelor teoretice ale activităţii penitenciere. Din punct de vedere al colaborării practice, este membru în Consiliul Consultativ al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din România, alături de alţi profesori şi directori care activează pentru progresul acestei instituţii.