Procedura privind accesul in spatiile Universitatii Nicolae Titulescu din Bucuresti

Accesul absolvenților care se prezintă pentru susținerea examenului de licență și de disertație din cursul lunii iulie 2020, dar și al oricărei alte persoane, în spațiile Universității Nicolae Titulescu din București se realizează după regulile înscrise în această procedură, cu respectarea măsurilor de prevedere impuse de contextul pandemiei cu noul coronavirus COVID 19:

Accesul se va face doar în cazul celor care poartă masca de protecție care acoperă în mod corespunzător gura și nasul candidatului care se prezintă la examen și după măsurarea temperaturii de către personalul Universității, prin utilizarea termometrelor speciale. Masca de protecție trebuie purtată tot timpul în care absolventul se află în incinta Universității, inclusiv în sala de examen. 

Accesul se va permite numai celor a căror temperatură măsurată cu termometrul nu depășește valoarea de 37,3 grade Celsius.

Dacă la prima măsurare a temperaturii termometrul indică o valoare peste această limită, se va proceda la măsurarea încă odată a temperaturii absolventului care se prezintă pentru examen.

În situația în care și în urma celei de a doua măsurări a temperaturii corporale a absolventului care se prezintă pentru susținerea examenului temperatura este peste valoarea indicată anterior, nu se va permite accesul candidatului la examen, urmând ca acesta să susțină examenul într-o sesiune specială. Data acestei sesiuni va fi anunțată ulterior. 

Dacă temperatura măsurată a absolventului nu depășește pragul de 37,3 grade Celsius, se va permite accesul în sălile de examen dar numai după completarea chestionarului din anexa la prezenta procedură. 

Accesul în sălile de examen se va face urmând un traseu marcat indicat de către personalul Universității. 

Așezarea în bănci a candidaților în săli se va face numai pe locul care corespunde cu cel comunicat dinainte de către Universitate iar acest loc nu poate fi părăsit decât cu acordul personalului care asigura supravegherea desfășurării examenului.  

La finalizarea lucrării de examen, absolventul predă lucrarea de examen urmând indicațiile personalului care asigură supravegherea la respectiva sală după care părăsește sala și incinta universității urmând traseele indicate și marcate în acest sens.

Este interzisă rămânerea nejustificată în spațiile Universității după finalizarea examenului .
Descarcă Chestionarul  de acces in spaţiile Universităţii Nicolae Titulescu din Bucureşti