Susţinere publică teză de Doctorat 29 septembrie 2022

UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREŞTI

                                                                                                                ANUNŢĂ:                                                                                                                        

În data de 29 septembrie 2022, ora 11.30, Sala Senatului, va avea loc susţinerea publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT, a următoarei teze de doctorat:

Remediile neexecutării promisiunii bilaterale de vânzare în sistemul Codului civil din 2009 autor student-doctorand  Meiu Emilian – Constantin

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

  1. Conf. univ. dr. Bogdan MICU, Decan, în calitate de preşedinte;
  2. Prof. univ. dr. Gabriel BOROI, conducător de doctorat;
  3. Prof. univ. dr. Ioana NICOLAE, din cadrul Universității Transilvania din Brașov,  membru specialist;
  4. Conf. univ. dr. Claudiu DINU, din cadrul Universităţii din București, membru specialist;
  5. Conf. univ. dr. Vasile NEMEȘ, din cadrul Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti,  membru specialist.

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității “Nicolae Titulescu” din București, Calea Văcărești nr.185, sector 4.