Rezultate admitere master Stiinte Penale 2022-2023

Au fost publicate rezultatele candidatilor declarati admis si respins precum si anuntul referitor la conditiile inmatricularii pentru candidatii declarati admis.

Inmatricularea candidatilor declarati admis este conditionata de plata primei transe din taxa de scolarizare pentru anul universitar 2022-2023 in perioada 12-16 septembrie 2022.

Neplata primei transe a taxei de scolarizare in termenul mentionat atrage pierderea locului ocupat.