Sustinere publica teza Doctorat 01 Iulie 2020

UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREŞTI

ANUNŢĂ:

În data de 01 iulie 2020, ora 11.00, sala Senatului,  va avea loc susţinerea publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT , a următoarei teze de doctorat:

Simulaţia în Noul Cod Civil 
autor studentul-doctorand  
Dinescu Adrian-Gabriel

Comisia de doctorat are următoarea componenţă: 

Conf. univ. dr. Bogdan MICU 
– preşedinte, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti
Prof. univ. dr. Gabriel BOROI – conducător de doctorat, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti
Prof. univ. dr. Ioana NICOLAE – membru specialist, Universitatea Transilvania din Braşov
Conf. univ. dr. Claudiu DINU – membru specialist, Universitatea din Bucureşti
Conf. univ. dr. Gabriel ULUITU – membru specialist,  Universitatea  “Nicolae Titulescu” din Bucureşti

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității “Nicolae Titulescu” din București, Calea Văcărești nr.185, sector 4.