Anunț practică de specialitate Drept ID Anul 4 și programele de studii master DFBA si DAF

PRACTICĂ DE SPECIALITATE – semestrul I
În atenția studenților de la Drept anul 4 învățământ la distanță/master D.F.B.A. și D.A.F

(1) STUDENŢII POT EFECTUA PRACTICA DE SPECIALITATE PE LÂNGĂ ORICE INSTITUŢIE CU PROFIL JURIDIC, CABINET DE AVOCAT, CABINET NOTARIAL, BIROU DE EXECUTARE SILITĂ, BIROU NOTARIAL, ORGANE DE POLITIE, INSTANȚE DE JUDECATĂ, PARCHET SAU INSTITUTIE, SOCIETATE COMERCIALA CE ARE UN DEPARTAMENT/BIROU/CONSILIER JURIDIC, din București sau din țară. Studenții vor obține din partea partenerului de practică o ”adeverință constatatoare a stagiului de practică” efectuat1.

(2) STUDENȚII POT ASISTA LA ȘEDINȚELE DE JUDECATĂ ALE INSTANTELOR DIN BUCURESTI SI/SAU DIN PROVINCIE, oricând, după disponibilitatea studenților, în perioada semestrului I, până la data colocviului. Adresele instanțelor de judecată se regăsesc pe site-ul portal.just.ro . În vederea redactării referatului de practică, a se avea în vedere că în dreptul fiecărei săli de judecată se află un avizier în care este afișată lista de dosare a ședinței de judecată din ziua respectivă (număr dosar, nume prenume părți litigante). Soluțiile dispuse în cadrul fiecărui dosar se vor regăsi online pe portal.just.ro . Se vor consemna pe scurt dosarele urmărite și modul de desfășurare a ședinței de judecată. Ședințele de judecată sunt publice, conform codului de procedură civilă. Nu este necesară obținerea unei adeverințe de practică.

Curtea de Apel Bucureşti și Judecătoria Sector 5, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 5, sectorul 4; Tribunalul Bucureşti și Judecătoria Sector 2, cu sediul în Bulevardul Unirii nr.37, sectorul 3; Judecătoriile sector 1 și 4, cu sediul în Bucureşti, str. Danielopol Gheorghe, nr. 2-4, sector 4; Judecătoria sector 3 cu sediul în str. Ilfov nr.6, sector 5; Judecătoria sector 6 cu sediul în Str. Ştirbei Vodă nr.115, sector 1.

(3) STUDENȚII CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA PROFESIONALĂ ÎN CADRUL UNOR INSTITUȚII MENȚIONATE ANTERIOR la punctul (1) – cu titlu exemplificativ – și care au atribuții profesionale din domeniul juridic, pot prezenta la colocviu o adeverință eliberată de angajator în care să se menționeze atribuțiile profesionale de bază, în vederea echivalării stagiului de practică.

TOTI STUDENȚII VOR ÎNTOCMI UN „REFERAT DE PRACTICĂ” ÎN CARE VOR CONSEMNA ACTIVITĂŢILE DE PRACTICĂ EFECTUATE. În cazul de excepție al echivalării stagiului de practică, respectiv punctul (3), se va întocmi un referat în care vor fi prezente succint activitățile profesionale desfășurate.

Pentru orice nelămuriri,

Dieac Bogdan
tel. contact 0728 98 53 06
practicadrept2324@univnt.ro
Titular disciplină lector .univ.dr. Constantin Nedelcu

1. În cazul adeverinței de practică:

  • nu este impus un model tipizat,
  • este necesar să se evidențieze efectuarea unui stagiu de practică pe parcursul semestrului I din anul universitar curent. Nu sunt acceptate stagii de practică efectuate anterior anului universitar 2023/2024.