Susţinere publică teză de Doctorat 9 decembrie 2023

UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREŞTI

ANUNŢĂ:

În data de 9 decembrie 2023, ora 10.00, Sala Senatului, va avea loc susţinerea publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT, a următoarei teze de doctorat:

Recunoaşterea şi punerea în executare în România a hotărârilor pronunţate în Uniunea Europeană prin care au fost aplicate pedepse privative de libertate“, autor student-doctorand  Rus Andrei-Claudiu

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

  1. Conf. univ. dr. Bogdan MICU, decan,în calitate de preşedinte;
  2. Prof. univ. dr. Ioan CHIȘ, conducător de doctorat;
  3. Prof. univ. dr. Constantin DUVAC, din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, membru specialist;
  4. Prof. univ. dr. Mihai – Adrian HOTCA, din cadrul Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti,  membru specialist;
  5. Conf. univ. dr. Andrei ZARAFIU, din cadrul Universităţii din Bucureşti,  membru specialist.

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității “Nicolae Titulescu” din București, Calea Văcărești nr.185, sector 4.