Anunț practică de specialitate Drept IF și ID Anul 4 și programele de studii master DFBA si DAF

(1) STUDENŢII POT EFECTUA PRACTICA DE SPECIALITATE PE LÂNGĂ ORICE
INSTITUŢIE CU PROFIL JURIDIC, CABINET DE AVOCAT, CABINET NOTARIAL, BIROU
DE EXECUTARE SILITĂ, ORGANE DE POLITIE, INSTANȚE DE JUDECATĂ,
PARCHETELE DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORII, SAU ORICE INSTITUTIE, privată sau de stat,
SOCIETATE COMERCIALA CE ARE UN DEPARTAMENT/BIROU/CONSILIER JURIDIC,
din București sau din țară, minim 20 ore, oricând pe perioada semestrului al II -lea. Studenții vor
obține din partea partenerului de practică o ”adeverință constatatoare a stagiului de practică”
efectuat 1.

(2) STUDENȚII POT ASISTA LA ȘEDINȚELE DE JUDECATĂ ALE INSTANTELOR
DIN BUCURESTI SI/SAU DIN PROVINCIE, oricând, după disponibilitatea studenților, în
perioada semestrului al II- lea, până la data colocviului. Adresele instanțelor de judecată se
regăsesc pe site-ul portal.just.ro . În vederea redactării referatului de practică, a se avea în vedere
că în dreptul fiecărei săli de judecată se află un avizier în care este afișată lista de dosare a
ședinței de judecată din ziua respectivă (număr dosar, nume prenume părți litigante). Soluțiile
dispuse în cadrul fiecărui dosar se vor regăsi online pe portal.just.ro. Se vor consemna pe scurt
dosarele urmărite și modul de desfășurare a ședinței de judecată. Ședințele de judecată sunt
publice, conform codului de procedură civilă. Nu este necesară obținerea unei adeverințe de
practică. Este recomandat ca referatul să nu depășească doi, trei pagini format A4.
De exemplu: Curtea de Apel Bucureşti și Judecătoria Sector 5, cu sediul în Bucureşti,
Splaiul Independenţei, nr. 5, sectorul 4; Tribunalul Bucureşti și Judecătoria Sector 2, cu sediul în
Bulevardul Unirii nr.37, sectorul 3; Judecătoriile sector 1 și 4, cu sediul în Bucureşti, str.
Danielopol Gheorghe, nr. 2-4, sector 4; Judecătoria sector 3 cu sediul în str. Ilfov nr.6, sector 5;
Judecătoria sector 6 cu sediul în Str. Ştirbei Vodă nr.115, sector 1.
(3) STUDENȚII CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA PROFESIONALĂ ÎN
CADRUL UNOR INSTITUȚII MENȚIONATE ANTERIOR la punctul (1) – cu titlu
exemplificativ – și care au atribuții profesionale din domeniul juridic conform fișei de post, pot
prezenta la colocviu o adeverință eliberată de angajator în care să se menționeze atribuțiile
profesionale de bază, în vederea echivalării stagiului de practică.
TOTI STUDENȚII VOR ÎNTOCMI UN „REFERAT DE PRACTICĂ” ÎN CARE VOR
CONSEMNA ACTIVITĂŢILE DE PRACTICĂ EFECTUATE. În cazul de excepție al echivalării
stagiului de practică, respectiv punctul (3), se va întocmi un referat în care vor fi prezente succint
activitățile profesionale desfășurate. Este recomandat ca referatul să nu depășească doi, trei pagini
format A4.

Pentru orice nelămuriri,
Dieac Bogdan
tel. contact 0728 98 53 06
practicadrept2324@univnt.ro
Titular disciplină lector .univ.dr. Constantin Nedelcu

1. În cazul adeverinței de practică:

  • nu este impus un model tipizat,
  • este necesar să se evidențieze efectuarea unui stagiu de practică pe parcursul semestrului II din anul universitar curent.
    Nu sunt acceptate stagii de practică efectuate anterior anului universitar 2023/2024.