Susţinere publică teză de Doctorat 23 martie 2024

UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREŞTI

                                                                                                                ANUNŢĂ:                                                                                                                         

În data de 23 martie 2024, ora 10.00, Sala Senatului, va avea loc susţinerea publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT, a următoarei teze de doctorat:

Dreptul la apărare a persoanei private de libertate“, autor student-doctorand Giurgea Ioan-Mihai

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

  1. Prof. univ. dr. Mihai – Adrian HOTCA, rector,în calitate de preşedinte;
  2. Prof. univ. dr. Ioan CHIȘ, conducător de doctorat;
  3. Prof. univ. dr. Carmen PARASCHIV, din cadrul Universității „Titu Maiorescu” din Bucureşti, membru specialist;
  4. Prof. univ. dr. Ștefan DEACONU, din cadrul Universităţii din Bucureşti,  membru specialist
  5. Conf. univ. dr. Bogdan MICU, din cadrul Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti,  membru specialist;

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității “Nicolae Titulescu” din București, Calea Văcărești nr.185, sector 4. 

Data: 01.03.2024