Susţinere publică teză de Doctorat 19 aprilie 2024

UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREŞTI

ANUNŢĂ: 

În data de 19 aprilie 2024, ora 10.00, Sala Senatului, va avea loc susţinerea publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT, a următoarei teze de doctorat:

Riscul în contractele de antrepriză pentru lucrări de construcții  autor student-doctorand  Rugină Cristian-Răzvan

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

  1. Conf. univ. dr. Bogdan MICU, Decan, în calitate de preşedinte;
  2. Prof. univ. dr. Gabriel BOROI, conducător de doctorat;
  3. Prof. univ. dr. Veronica STOICA, din cadrul Academiei de Studii Economice din București, membru specialist;
  4. Prof. univ. dr. Raluca DIMITRIU, din cadrul Academiei de Studii Economice din București,  membru specialist;
  5. Prof. univ. dr. Viorel ROȘ, din cadrul Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti,  membru specialist.

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității “Nicolae Titulescu” din București, Calea Văcărești nr.185, sector 4.