Anunț prelungire școlaritate ultimul an de studii (Facultatea de Drept)

Studenții din ultimul an de studii care nu promovează toate examenele din planul de învățământ și au un număr total de maximum 40 credite nepromovate vor depune la secretariatul facultății în perioada 9.09.2024 – 24.09.2024 cerere prin care solicită prelungirea duratei de școlarizare cu un an.
Studenții care au dreptul de a solicita prelungirea duratei de școlarizare și nu depun cerere până la data de 24.09.2024, inclusiv, vor fi exmatriculați.