Ghid Student

Modul concret de desfăşurare a activităţilor din cadrul programului ID implică descrierea conţinutului principalelor etape ale acestuia, după cum urmează :
 

a.) Distribuirea materialelor de studiu se realizează astfel:

Ridicarea materialelor se face de la REGISTRATURĂ – ARHIVĂ de luni până vineri între orele 8:00 – 15:00 şi în zilele in care sunt planificate intalniri tutoriale  (vineri orele 8:00 – 16:00, sâmbătă orele 8:00 – 12:00).
Celelalte categorii de materiale vor putea fi accesate din sistemul informatic al universităţii în perioada 1 octombrie – 31 iulie, de către toţi studenţii cu toate taxele la zi.

b.) Modul de comunicare între cursanţi şi tutori

Activitatea tutorială se desfăşoară pe discipline, în formaţii de studiu (grupe) şi individual.

Prima formă de tutoriat se realizează în prima etapă, preponderent sub forma întâlnirilor directe. Acestea sunt programate la interval de 2 – 3 săptămâni pentru fiecare disciplină, conform centralizatoarelor activităţii studenţilor.

Pentru cea de-a doua formă de tutoriat, cel individual, în cadrul fiecărei discipline, studentul poate lua legătura cu tutorele sau cu oricare dintre cadrele didactice asociate disciplinei respective, trimiţând pe adresa acestora un e-mail. Mesajul va ajunge la cadrele didactice, atât pe adresa lor de e-mail, cât şi pe contul lor de pe eLis, profesorul putând răspunde la acest mesaj fie prin intermediul portalului (mesajul va apărea pe contul studentului), fie prin e-mail (pe adresa furnizată de student.

Tot prin intermediul platformei eLis, studentul poate solicita informaţii sau poate comunica prin trimiterea de mesaje, acestea ajungând atât pe adresa de e-mail office@univnt.ro, cât şi pe adresa de e-mail a secretariatului de care aparţine studentul. Mesajul ajunge pe portal şi la fiecare secretară în parte a facultăţii de care aparţine studentul şi aceasta îi poate răspunde fie prin e-mail, fie prin portal, unde se va păstra în arhivă firul discuţiei.
 

c.) Modul de desfăşurare a activităţilor tutoriale şi asistate

Activităţile tutoriale şi asistate sunt programate la început de semestru, sistematizate în centralizatorul activităţilor studentului şi afişate în formă scrisă sau/şi electronică.

Pentru fiecare disciplină în parte se realizează împărţirea materiei potrivit întâlnirilor stabilite în centralizator, precum şi modalitatea de verificare: pe parcurs prin lucrări de control (referate, aplicaţii) şi finală (colocviu, examen). Aceste informaţii se regăsesc în calendarul disciplinei, care este prezentat în format electronic.
 

d.) Modul de verificare pe parcurs şi de evaluare finală prin examen

Sistemul de evaluare a cunoştinţelor pentru promovarea disciplinelor şi acordarea creditelor include atât procedurile de evaluare continuă, pe parcursul semestrului, cât şi procedura de evaluare finală. Fiecare coordonator de disciplină determină conţinutul şi punctajul/ponderea formelor specifice de evaluare continuă, selectând toate sau o parte din următoarele tipuri de activităţi:

– activităţi aplicative asistate/laborator/lucrări practice/proiect

– teste pe parcursul semestrului

– teme de control

Parcurgerea acestor modalităţi de verificare o realizează pentru fiecare disciplină tutorele sau tutorii desemnaţi, prin consultare permanentă cu coordonatorul de disciplină. Rezultatele obţinute vor fi accesibile studenţilor prin intermediul platformei eLis.

Evaluarea finală se face prin examen, colocviu sau lucrări practice susţinute conform programării din calendarul disciplinei, obligatoriu în prezenţa coordonatorului de disciplină şi a tutorilor. La nota obţinută se adaugă, cu ponderea respectivă, rezultatele obţinute de student la activităţile de evaluare continuă.

Învăţământului la distanţă i se aplică un sistem de credite similar cu cel aplicat învăţământului de zi.

Mai mult