EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR (DISERTAŢIE)
SESIUNEA FEBRUARIE 2023

Înscrierile pentru susţinerea lucrării de disertaţie se fac la secretariat camera 8 sau online (cererea de înscriere în original va fi adusă la secretariat înainte de susţinerea examenului), în perioada 8 – 14.02.2023, la următoarele adresa de email: malina.pirjol@univnt.ro

Susţinerea  lucrării de disertaţie va avea loc în perioada 20 – 24 februarie 2023, conform programului care se va afişa ulterior.

Examenul de disertaţie constă în prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie.

ACTELE NECESARE

înscrierii la examenul de finalizare  a studiilor (disertaţie)

(doar în cazul în care nu există deja în dosarul de la secretariat)

 • diplomă de licenţă şi suplimentul la diploma – copie  simplă, certificată asupra conformității cu originalul;
 • certificat de naştere – copie  simplă, certificată asupra conformității cu originalul;
 • certificat de căsătorie – copie  simplă, certificată asupra conformității cu originalul (numai pentru cei care, în urma căsătoriei, şi-au schimbat numele);
 • copie C.I.;
 • cererea de înscriere;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind lucrarea de disertaţie;
 • taxa de înscriere: 700 RON, se poate achita la casieria universităţii sau în contul RO88BTRLRONCRT0534402501 Banca Transilvania, Universitatea Nicolae Titulescu (se va specifica “taxă disertaţie februarie 2023” şi numele absolventului care susţine disertaţia).

NOTĂ: Procedura de înscriere online la examenul de disertaţie presupune parcurgerea următoriilor paşi:

 1. Se completează şi se semnează cererea de înscriere şi se transmite la adresa de email menţionată mai sus, DOAR ÎN PERIOADA DE ÎNSCRIERE;
 2. Se transmite declaraţia pe proprie răspundere privind lucrarea de disertaţie, semnată;
 3. Se transmite emailul cu avizul profesorului coordonator;
 4. Se plăteşte taxa de înscriere şi se transmite dovada plăţii;

Toate documentele de la punctele 1-4 se transmit în acelaşi e-mail.

 • Secretariatul verifică documentele existente la dosar, achitarea taxei şi transmite absolventului confirmarea  înscrierii sau solicită documentele lipsă din dosar (după caz);
 • Cererea de înscriere şi declaraţia se vor aduce şi in original la secretariat, înainte de susţinerea examenului.