EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR (LICENŢĂ)

SESIUNEA FEBRUARIE  2023

Înscrierile pentru examenul de finalizare a studiilor (licenţă), se fac la secretariat camera 7 (IF) şi camera 8 (ID) sau online (cererea de înscriere în original va fi adusă la secretariat înainte de susţinerea examenului), în perioada 08 – 14.02.2023, la adresa de email: catalina.vacaru@univnt.ro (IF) şi ioana.vilceanu@univnt.ro (ID).

 • EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR CONSTĂ ÎN PROBA SCRISĂ SUB FORMĂ DE GRILĂ, 21 FEBRUARIE 2023, ora 8.30 (evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate) conform tematicii afişate pe site-ul universităţii;
 • Repartizarea pe săli a absolvenţilor (proba scrisă) va fi afişată ulterior;
 • În sală nu este permis accesul cu telefoane mobile, materiale didactice, bagaje;
 • La completarea grilelor se va folosi numai ROLLER BALL PEN de culoare neagră.

ACTELE NECESARE

înscrierii la examenul de finalizare a studiilor (licenţă)

(doar în cazul în care nu există deja în dosarul de la secretariat)

SESIUNEA FEBRUARIE  2023

 • diploma de bacalaureat – copie  simplă, certificată asupra conformității cu originalul;
 • foaia matricolă de la liceu – copie  simplă, certificată asupra conformității cu originalul;
 • certificat de naştere – copie  simplă, certificată asupra conformității cu originalul;
 • certificat de căsătorie – copie  simplă, certificată asupra conformității cu originalul (numai pentru cei care, în urma căsătoriei, şi-au schimbat numele);
 • 3 fotografii tip ¾, recente;
 • copie C.I.;
 • cererea de înscriere;
 • taxa de înscriere: 1500 RON, se poate achita la casieria universităţii sau în contul RO88BTRLRONCRT0534402501 Banca Transilvania, Universitatea Nicolae Titulescu (se va specifica “taxă licenţă februarie 2023” şi numele absolventului care susţine licenţa).

NOTĂ: Procedura de înscriere online la examenul de licenţă presupune parcurgerea următorilor paşi:

 1. Se completează şi se semnează cererea de înscriere şi se transmite la adresa de email menţionată mai sus, DOAR ÎN PERIOADA DE ÎNSCRIERE;
 2. Se plăteşte taxa de înscriere şi se transmite dovada plăţii;

Documentele de la punctele 1-2 se transmit în acelaşi e-mail.

 • Secretariatul verifică documentele existente la dosar, achitarea taxei şi transmite absolventului confirmarea înscrierii sau solicită documentele lipsă din dosar (după caz).