Masa rotunda

Universitatea „Nicolae Titulescu” din București a organizat Masa rotundă cu tema Importanța și utilitatea jurisprudenței instanțelor Uniunii Europene pentru activitatea de cercetare și tezele de doctorat ale studenților-doctoranzi. Keynote speaker doamna judecător Octavia Spineanu-Matei

La data de 2 noiembrie 2021, între orele 16-18, a avut loc la Universitatea „Nicolae Titulescu” din București – Școala Doctorală DREPT masa rotundă cu tema „Importanța și utilitatea jurisprudenței instanțelor Uniunii Europene pentru activitatea de cercetare și tezele de doctorat ale studenților-doctoranzi”, având în calitate de keynote speaker pe judecătorul român al Curții de Justiție a Uniunii Europene (începând cu data de 7 octombrie 2021, anterior acestei date domnia sa fiind judecător la Tribunalul Uniunii Europene), doamna Octavia Spineanu-Matei. Evenimentul, desfășurat din motive obiective în modul online, a fost transmis din Amfiteatrul 1 al Universității.

La eveniment au participat studenți-doctoranzi ai Universității „Nicolae Titulescu” din București, cadre didactice, studenți și studenți-masteranzi ai Universităților „Nicolae Titulescu” din București, „Titu Maiorescu” din București și „Româno-Americană” din București, precum și studenți-doctoranzi și cercetători de la Institutul de Cercetări Juridice a Academiei Române.

Doamna judecător Octavia Spineanu-Matei a răspuns numeroaselor întrebări (peste 30) ale studenților doctoranzi și ale cadrelor didactice participante la eveniment

Organizatorii evenimentului (profesor universitar Viorel Roș – directorul Școlii Doctorale a Universității „Nicolae Titulescu”, profesor universitar Augustin Fuerea, conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale și asistent drd. Andreea Livădariu, membră a Consiliului Școlii Doctorale) la care au fost prezenți peste 90 de participanți care au apreciat expunerea și răspunsurile doamnei Octavia Spineanu-Matei, mulțumesc pe această cale invitatei noastre (care a participat și în trecut, singură sau împreună cu alți colegi ai domniei sale și la alte evenimente științifice ale Universității noastre), îi urează succes în activitatea de judecător al Curții de Justiție a Uniunii Europene și îi adresează invitația de a participa la evenimentele științifice viitoare ale Universității noastre.

Anunțăm, cu această ocazie, că următoarea conferință științifică importantă va fi organizată în primăvara anului viitor, că aceasta va fi dedicată împlinirii a 160 de ani de drepturi de autor în România și că invitația de participare a fost adresată deja doamnei judecător Octavia Spineanu-Matei.

Organizatorii mulțumesc, de asemenea, echipei de specialiști IT ai Universității „Nicolae Titulescu” din București, George Pretor și Sebastian Nistor, care au asigurat și asigură, împreună cu ceilalți colegi ai lor, suportul tehnic al tuturor activităților didactice și științifice ale universității noastre.

Viorel Roș     Augustin Fuerea

Andreea Livădariu