Situația vaccinării la nivelul Universității „Nicolae Titulescu” din București

Situația vaccinării la nivelul Universității „Nicolae Titulescu” din București

Personal didactic: 83 vaccinați dintr-un total de 108, reprezentând 76,85%

Personal didactic auxiliar și nedidactic: 23 vaccinați dintr-un total de 42, reprezentând 54,76%