În atenția absolvenților Facultății de Drept, Promoția iulie 2020

Începând cu data de 07 iunie 2021 absolvenții care au susținut examenul de finalizare a studiilor (licență/master) în sesiunea iulie 2020 şi februarie 2021 se pot prezenta la Biroul Acte de Studii (sala 75, etajul 2), cu cartea de identitate sau paşaportul valabile (în original),, pentru a le fi eliberate  diplomele de licență/master.

Vă informăm că începând cu data de 17 ianuarie 2022, diplomele neridicate vor fi arhivate, iar absolventul va achita, în momentul eliberării, o taxa de arhivare în valoare de 250 lei.

NOTĂ

  • În atenţia absolvenţilor promoţiei iulie 2020, care au făcut înscrierea on-line la examenul de finalizare a studiilor şi au transmis documentele scanate, aceştia au obligaţia de a prezenta aceste documente în original la momentul eliberării diplomelor de licenţă/master, în vederea certificării  acestora cu copiile transmise on-line.

Neprezentarea documentelor în original va face imposibilă eliberarea diplomelor de licenţă/master.

  • Absolvenţii Facultăţii de Drept (completare studii), care s-au înscris la examenul de licenţă pe baza adeverinţei de absolvire eliberată de Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, au obligaţia de a completa dosarul cu diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în copii. Actele mai sus menţionate vor fi prezentate şi în original, în vederea certificării copiilor.

 Eliberarea diplomei de licenţă se va face numai în baza documentelor mai sus menţionate.

PROGRAM DE ELIBERARE:

LUNI – JOI

 9:00 – 12:00