Susţinere publică teză de Doctorat 19 iunie 2021

UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREŞTI ANUNŢĂ: 

În data de 19 iunie 2021, ora 11.00, Amfiteatrul 1,  va avea loc susţinerea publică, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT , a următoarei teze de doctorat:

Executarea măsurilor preventive privative de libertate. Drept național și elemente de extraneitate autor studentul-doctorand:

Magdalena Nicolae Cătălin

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

  1. Prof. univ. dr. Mihai HOTCA, Rector, în calitate de preşedinte;
  2. Prof. univ. dr. Ioan CHIŞ, conducător de doctorat;
  3. Prof. univ. dr. Carmen PARASCHIV, din cadrul Universităţii „Titu Maiorescu” din București, membru specialist;
  4. Conf. univ. dr. Andrei ZARAFIU, din cadrul Universităţii din Bucureşti,  membru specialist;
  5. Conf. univ. dr. Bogdan MICU, din cadrul Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti,  membru specialist.

Textul integral al tezei poate fi consultat la Biblioteca Universității “Nicolae Titulescu” din București, Calea Văcărești nr.185, sector 4.