Prof. Univ. Dr. JULA Nicoleta

Născută în Poieniţa – Vrancea la data de 4 noiembrie 1960, profesor universitar doctor, Nicoleta JULA a absolvit cursurile Facultăţii de Planificare şi Cibernetică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice – Bucureşti în anul 1983. După absolvirea facultăţii a fost economist (stagiar) la Întreprinderea pentru Lianţi Deva.

Din anul 1991 este cadru didactic universitar: preparator universitar (1991-1994) şi asistent universitar (1994-1996) la Catedra de Economie, Universitatea Politehnica din Bucureşti, lector universitar (între 1996-1997 la Universitatea Ecologică din Bucureşti şi între 1997-2000 la Universitatea Politehnica din Bucureşti), conferenţiar universitar (la Universitatea Politehnica din Bucureşti, între 2002-2003 şi la Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti, între 2003-2005). Din anul 2005 este profesor universitar la Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii Nicolae Titulescu din Bucureşti.

În anul 1999 a susţinut teza de doctorat (în economie), la Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia Română.

A publicat singură, sau ca autor principal, 9 manuale universitare, în domeniul economiei, al econometriei şi al modelării economice. Este autoare, de asemenea, a mai multor cărţi şi studii monografice în domeniile pieţei muncii, dezvoltării regionale şi integrării europene. Totodată a publicat circa 50 de articole în reviste naţionale sau internaţionale de prestigiu, dintre care 6 lucrări în reviste cotate ISI (Journal of Economic Forecasting), sau în volume indexate ISI – Proceedings , a elaborat şi publicat studii în reviste de specialitate de circulaţie internaţională (indexate in baze de date internaţionale de referinţă pentru domeniu), în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale, în reviste ale Academiei Române ş.a. Astfel, în luna aprilie 2008, lucrarea „Inter-industries productivity gap and the services employment dynamics” publicată în Journal of Economic Forecasting (parte a ISI – Thomson Scientific Master Journal List) a fost situată pe primul loc în Top Journal Articles by File Downloads2008-04 din baza de date internaţională de referinţă pentru domeniul economic RePec – IDEAS. De asemenea, în aceeaşi lună, studiul „The Romanian Regions Competitiveness” a fost situat pe primul loc în Top Working Papers by File Downloads 2008-04 din baza de date internaţională RePec – IDEAS. Aceasta a făcut ca, în luna aprilie 2008, prof.univ.dr. Nicoleta JULA să fie situată pe locul 18 în Top Authors by File Downloads 2008-04 dintre 17302 autori listaţi în baza de date respectivă.

A participat la mai multe conferinţe naţionale şi internaţionale (Viena, Barcelona, Dortmund, Paris, Liverpool) şi este membră a Regional Science Association International. A coordonat sau a participat la elaborarea a 15 programe de cercetare obţinute prin competiţie naţională.