Prof.Univ.Dr. NEAGU Ion

Născut în comuna Flămânda (judeţul Teleorman) la data de 28 iunie 1940, profesor universitar doctor Ion NEAGU a absolvit cursurile Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti în anul 1965.

Ulterior absolvirii facultăţii, până în anul 1966, a fost judecător la tribunalul Videle.

Începând cu anul 1966 se dedică activităţii didactice în învăţământul superior juridic. Astfel, în perioada 1966-1971 este asistent la Şcoala de Ofiţeri de Poliţie Bucureşti, în cadrul căreia conduce seminarii la disciplina Drept Penal-partea specială.

Începând cu anul 1971, prin concurs, a fost încadrat asistent universitar în Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti. Urmează o perioadă de asiduă pregătire, pentru seminariile de Drept procesual penal şi Criminologie susţinute, respectiv pentru parcurgerea stagiului de pregătire doctorală sub îndrumarea regretatului profesor universitar doctor Ion Oancea. De asemenea, se remarcă o bogată activitate de colaborare cu principalele reviste juridice naţionale, în special cu Analele Universităţii din Bucureşti.

În anii 1974 şi 1980 urmează cursurile Facultăţii Internaţionale pentru Studiul Dreptului Comparat (F.T..D.C.) – Strasbourg, Franţa.

În anul 1976 a susţinut teza de doctorat, obţinând titlul ştiinţific de doctor în drept.

Din anul 1977 este titularul disciplinei universitare Drept Procesual Penal la facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti.

În perioada 1977-1978 este selecţionat în grupul de lucru desemnat pentru redactarea unui nou Cod de Procedură Penală.

În anul 1988, i se acordă premiul „Nicolae Titulescu” al Academiei Române pentru lucrarea Drept Procesual Penal. Tratat (Editura Academiei, Bucureşti, 1988).

Începând cu anul 1990 obţine dreptul de îndrumare la doctorat la disciplina Drept procesual penal, în cadrul Universităţii din Bucureşti. În prezent, prof.univ. dr. Ion Neagu este conducător de doctorat în cadrul Universităţii “Nicolae Titulescu” din Bucureşti.

În perioada 1996-2007 a funcţionat ca şef al catedrei de Drept penal din Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti.

Între anii 2000 şi 2004 a fost ales deputat în parlamentul României. În această calitate, în perioada 2002-2004 este desemnat Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din Camera Deputaţilor.

Este autor a peste 70 de lucrări de specialitate, consacrate ştiinţei Dreptului Procesual Penal (constând în tratate, cursuri universitare, monografii, culegeri de jurisprudenţă, articole de specialitate).

Din anul 1993 până în anul 2002 a condus, ca Rector, Institutul de Drept şi Relaţii Internaţionale “Nicolae Titulescu”.

Din anul 2002 până în prezent funcţionează ca Rector al Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti.