Prof. Univ. Dr. OLTEANU Alexandru

Profesor universitar doctor ALEXANDRU OLTEANU, născut în comuna Vidra, jud. Ilfov, la data de 15 iulie 1938, a absolvit cursurile Facultăţii de Finanţe-Credit – diplomă de merit din cadrul Academiei de Studii Economice.

După absolvirea facultăţii; paralel cu funcţia de cadru didactic asociat la A.S.E. Bucureşti, a fost inspector, şef serviciu, director, consilier al preşedintelui la Banca de Investiţii şi vicepreşedinte la Banca Comercială Ion Ţiriac şi Dacia Felix, până în anul 1996.

Efectuează specializări: în anul 1970, cu o bursă O.N.U. la Banque General Bruxelles şi Banque du Paris, de 3 luni cu tema „Metode şi tehnici bancare”; în anul 1978, la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – S.U.A., de 2 luni (CEPECA), cu tema „Tehnici moderne de analiza riscurilor de credite”; în anul 1980, la Institutul Dezvoltare Economică al F.M.I. a B.I.R.D. – S.U.A., de 1 lună, cu tema „Organizarea sistemului bancar. Metode de analiză a creditelor”.

Desfăşoară şi activităţi ştiinţifice pe probleme financiar-bancare devenind membru al Institutului Internaţional de Finanţe Publice cu sediul la Paris (începând din 1970); membru al Congresului Ştiinţific Mondial Bancar de Finanţare Internaţională a Dezvoltării Economice – organism O.N.U.D.I. (începând din 1970); membru al Consiliului Ştiinţific al Institutului de Cercetări Financiare şi Monetare Bucureşti (1970-1990); membru în Consiliul de Conducere al revistei „Finanţe-Credit” (1980-1990) şi revistei de „Contabilitate” (1978-1990); membru în numeroase comisii de acordare a titlului de „doctor în economie” la A.S.E. Bucureşti (1985-prezent); Universitatea de stat „Valahia” (2002-prezent), Universitatea de stat „Dunărea de Jos” Galaţi (1998-prezent) etc.

Face parte ca membru în organisme de conducere: Consilii de administraţie a Băncii de Investiţii (1968-1992); Băncii Române de Comerţ Exterior (1973-1991); Băncii Egipteano-Române (1984-1991); Băncii Internaţionale de Investiţii de la Moscova (1977-1990); Consiliul de Conducere al Departamentului Cooperării Economice Internaţionale din Min. Comerţului Exterior (1977-1990); membru şi primvicepreşedinte al Consiliului de administraţie al Uniunii Naţionale a organismelor de Plasament Colectiv (U.N.O.P.C.), din cadrul Comisiei Naţionale de Valori Mobiliare (C.N.V.M.) din 1998-2004; fondator al Insitutului Român de Valori Mobiliare de pe lângă C.N.V.M. etc.

Între anii 1970-1975 şi 1976-1981 este cooptat ca membru în Colectivele de profesori univeristari şi specialişti pentru elaborarea lucrărilor privind determinarea ratei de acumulare optime pentru programele de dezvoltare economico-socială a României.

Din 1980 până în 1989 a participat în colectivul din cadrul Min. Finanţelor pentru elaborarea rapoartelor anuale de execuţie a bugetului, a proiectelor bugetului de stat şi planului financiar centralizat anual, capitolul investiţii şi creditarea economiei naţionale.

În 1990 este cooptat membru în colectivul de redactare a programului de restructurare şi modernizare a economiei României, condus de acad. prof. dr. Gh. Postolache.

Începând cu anul 1996, se dedică exclusiv activităţii didactice în învăţământul superior economic – A.S.E. Bucureşti – parcurgând treptele didactice, obţinând titlul de profesor universitar doctor în anul 1997.

În 1976, obţine titlul de doctor în economie la A.S.E. Bucureşti, sub îndrumarea succesivă a marilor profesori de reputaţie naţională şi internaţională C.G. Demetrescu (decedat 1974), V.V. Protopopescu (decedat 1975) şi Dumitru Mărgulescu perioadă în care începe colaborări numeroase şi fructuoase cu reviste de specialitate, inclusiv editare de carte.

Din anul 2000, obţine dreptul de îndrumare şi Conducere de doctorate la disciplinele Management Bancar, Managementul Riscurilor Financiar-Bancare şi Pieţe de Capital în cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti.

Este autor a 17 cărţi şi coautor la alte 5 şi are peste 300 de articole pe probleme financiar-bancare şi 123 lucrări ştiinţifice susţinute la congrese, simpozioane, seminarii şi sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale cu teme monetare, financiar-bancare şi de pieţe de capital.

În perioada 1996-2004 este ales şef al catedrei de Finanţe din Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii „Valahia” Târgovişte.

Începând cu anul 1998 este ales Decan al Facultăţii de Finanţe- Contabilitate, iar din 2008 reconfirmat pe această funcţie a Facultăţii de Ştiinţe Economice din Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucureşti.

februarie 2009.